Moja Strona Główna

Zaawansowane Bazy Danych
studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka, 
prowadzący dr inż. Włodzimierz DĄBROWSKI

         

Tematyka zajęć

Cykl zajęć składa się z czternastu 90-cio minutowych wykładów. Stanowi on kontynuację wykładu Bazy danych prowadzonego na semestrze 5 studiów inżynierskich.

 Wymagania wstępne

Znajomość materiału wykładu Bazy danych (sem 5) oraz Projektowanie obiektowe (sem 6). Wskazana znajomość jednego z języków zorientowanych obiektowo (C++, J, C#) oraz języka HTML i podstawowych wiadomości z inżynierii oprogramowania (fazy produkcji oprogramowania i dokumentowanie procesu projektowego, UML). Studenci powinni również mieć podstawowe umiejętności pracy w środowisku SZBD (MS SQL, Oracle).

Wykłady

Wykłady prowadzone są na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na dziennych studiach magisterskich dla  kierunku Informatyka  w roku akademickim 200/2007.

Materiały do wykładów dostępne są tutaj. User: zsbd, pass: bazydanych2006