Projekt indywidualny - propozycje tematów dla studentów kierunku informatyka, sem. 6

Strona projektu indywidualnego: http://virtual1.isep.pw.edu.pl/PI

user: Student

pass: Projekt2007