Analiza dużych magazynów informacji
Grzegorz Ostrowski

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2004
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca przedstawia problematykę związaną z odkrywaniem wiedzy w bazach danych z dużymi zbiorami danych. Problematyka ta od kilku lat budzi coraz większe zainteresowanie badaczy i przemysłu ze względu na wymierne korzyści osiągane dzięki pozyskiwaniu tego typu wiedzy. Na wzrost zainteresowania i znaczenia tego tematu ma również wpływ postęp technologiczny, który umożliwia obecnie analizę bardzo dużych zbiorów (terabajty) w rozsądnym czasie. Autor zaprezentował w swojej pracy przegląd problematyki związanej z eksploracją danych z dużych magazynów, omówił najważniejsze algorytmy eksploracji danych oraz przedstawił na przykładzie serwera MS SQL 2K implementacje przemysłowe wybranych z nich. Autor opracował i stworzył własne środowisko testowe do badania algorytmów zgłębiania wiedzy, zaplanował i wykonał badania zaimplementowanych na serwerze MS SQL 2K mechanizmów eksploracji danych oraz zaprezentował własną analizę porównawczą dwu z nich.