Podpis elektroniczny w sieci Internet
Przemysław Kowalczuk

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

 

Autor w swojej pracy zajął się ważnym i gorącym tematem jakim jest zastosowanie podpisu elektronicznego wykorzystywanego w sieci Internet. Praca przedstawia podstawy matematyczne najważniejszych algorytmów kryptograficznych oraz omawia zasadę funkcjonowania wykorzystania kluczy publicznych, prywatnych oraz uwierzytelniania z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Autor w sposób jasny i zrozumiały opisuje kryptograficzne algorytmy symetryczne i asymetryczne ilustrując je licznymi przykładami, które świadczą o dobrym zrozumieniu tych trudnych zagadnień. Autor nie ogranicza się jedynie do opisu teoretycznego prezentowanych algorytmów. Integralną częścią pracy jest aplikacja pozwalająca na praktyczne sprawdzenie działania najważniejszych algorytmów. Z jej pomocą Autor dokonał analizy porównawczej omawianych algorytmów i sformułował wnioski dotyczące możliwości ich stosowania i wydajności. Niewątpliwą zaletą pracy jest jej odniesienie do stanu polskiego rynku elektronicznego oraz osadzenie problemu w realiach biznesowych i prawnych. Wyrazem tego jest m.in. rozdział poświęcony prawnym aspektom podpisu elektronicznego w Polsce.