Zastosowanie sieci Interne w nauczaniu zdalnym
Michał Kurowski

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

 

W pracy Autor przedstawił przegląd możliwości wykorzystania sieci Internet do nauczania zdalnego zarówno od strony organizacyjnej jak i technicznej. Opisał w niej dostępne na rynku rozwiązania w zakresie systemów wspomagających nauczanie zdalne w sieci Internet, dokonał ich trafnej klasyfikacji i analizy porównawczej oraz przedstawił podstawowe założenia techniczne umożliwiające wykorzystanie Internetu w ODL (Open Dystance Learning). Na zakończenie pracy Autor odniósł się do prac organizacji IEEE w zakresie standardów związanych z zastosowaniem sieci w procesach nauczania zdalnego.Praca jest interesującą analizą obecnego stanu techniki w zakresie wspomagania nauczania w sieci Internet. Może stanowić istotną pomoc dla dalszych prac aplikacyjnych i wdrożeniowych w tym zakresie.