Modelowanie procesów w systemach handlu elektronicznego
Sławomir Siwek

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca dotyczy istotnego problemu modelowania procesów w systemach handlu elektronicznego. Autor dokonał w niej szczegółowej charakterystyki metod modelowania procesów zachodzących w tej klasie systemów, omówił techniki implementacyjne tych modeli ze szczególnym uwzględnieniem technologii Javy oraz zbadał możliwości wykorzystania do tego celu narzędzia WebSphere udostępnionego przez firmę IBM. Praca niniejsza dotyczy obszarów związanych z nowoczesną ekonomią, biznesem, technologią informatyczną oraz modelowaniem i sterowaniem procesami – ma więc charakter interdyscyplinarny. Efektem pracy Autora jest, oprócz charakterystyki metod projektowania systemów klasy e-biznes, działający prototyp systemu sklepu internetowego zaprojektowany i uruchomiony na platformie WebSphere