Automatyzacja i wizualizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Kutno
Marcin Puchalski
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca dotyczy automatyzacji i wizualizacji procesów przemysłowych zachodzących w oczyszczalni ścieków miasta Kutno. Autor przedstawił w niej opis procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalni. Celem pracy Autora było wykonanie projektu nowego systemu automatyki oczyszczalni, który byłby dostosowany do nowej technologii wprowadzanej na tym obiekcie oraz wykonanie wizualizacji procesów w systemie komputerowym. W wyniku prac Autora powstała szczegółowa dokumentacja techniczna, która służy obecnie do wdrożenia nowych rozwiązań technicznych na tym obiekcie oraz baza danych współpracująca z oprogramowaniem wizualizacyjnym procesów zrealizowana na platformie Fix.