System kontroli wiedzy - moduł obsługi testów
Damian Nowak

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca ma charakter przede wszystkim praktyczny. Autor dokonuje w niej przeglądu sposobów testowania wiedzy i umiejętności uczniów stosowanych przede wszystkim w pracy nauczyciela w szkole. Zebrana wiedza została wykorzystana przez Autora do opracowania systemu w architekturze klient-serwer umożliwiającego przeprowadzanie testów – prawda – fałsz, wielokrotnego wyboru, uzupełnień. System ten został zaprojektowany tak, aby użytkownik końcowy nie musiał instalować na swoim komputerze dodatkowych komponentów (wystarczy przeglądarka WWW). Wykonany system może być wykorzystany do nauczania zdalnego oraz jako wsparcie metod tradycyjnych.