Zastosowanie języka UML do projektowania systemów czasu rzeczywistego
Sylwester Wyrzykowski
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca poświęcona jest zagadnieniu projektowania systemów czasu rzeczywistego. Autor zastosował w niej nowe podejście bazujące na metodyce obiektowej wykorzystując do procesu projektowego język UML. Język ten będący standardem organizacji OMG stosowany jest z powodzeniem do projektowania obiektowego od kilku lat. Jego zastosowanie do projektowania systemu czasu rzeczywistego (RTS) nie jest jeszcze powszechne. Autor stanął więc przed nowym i interesującym zadaniem zbadania możliwości UML w projektowaniu tej klasy systemów