Mechanizmy uwierzytelniania i certyfikacji na przykładzie systemu Windows 2000 Adv Srv
Andrzej Mazurek
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca jest poświęcona mechanizmom uwierzytelniania i certyfikacji stosowanych w systemach operacyjnych. Autor dokonuje przeglądu tych mechanizmów na przykładzie  systemu operacyjnego MS Windows 2000. Autor podejmuje próbę klasyfikacji problemów bezpieczeństwa oraz opisuje standardy normalizacyjne w tej dziedzinie. Autor omawia podstawy kryptograficznych metod stosowanych w uwierzytelnianiu oraz opisuje najważniejsze algorytmy stosowane w systemie operacyjnym Windows 2K.
Osobny rozdział został poświęcony infrastrukturze klucza publicznego. Autor opisuje działanie urzędu certyfikacji na przykładzie Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz przedstawia możliwości wdrożenia własnej infrastruktury klucza publicznego na serwerze Windows 2K.
Na zakończenie pracy Autor dokonuje próby przeprowadzenia analizy porównawczej systemów Linux i Windows 2K pod kątem zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa.