Wykorzystanie technologii ASP w sterowaniu dostępem do magazynów informacji
Jarosław Mackiewicz, Wojciech Sulik

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2002
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca stanowi przegląd dostępnych obecnie metod i technologii, które pozwalają na budowę systemów komunikujących się z relacyjnymi magazynami informacji. Autorzy dokonali ich analizy porównawczej i skoncentrowali się  na technologii ASP dostarczanej na rynek przez firmę Microsoft. Obok technologii PHP jest to dziś wiodące rozwiązanie stosowane w systemach wykorzystujących aplikacje internetowe.
Praca składa się z 4 rozdziałów opisujących kolejno: przegląd dostępnych rozwiązań internetowych, szczegółowej charakterystyki ASP i możliwości jej stosowania oraz metodę i dokumentację aplikacji zbudowaną przez Autorów z wykorzystaniem tej technologii.