Budowa i eksploatacja obiektowych baz danych
Arkadiusz Orzechowski

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2001
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Autor przedstawia w swojej pracy założenia dotyczące budowy obiektowych baz danych wywodzące się z Manifestu obiektowych baz danych oraz opisuje architekturę SZOBD, spełniającego podstawowe paradygmaty obiektowości oraz standardy uznane przez międzynarodową organizację zajmującą się obiektowością - ODMG. 

Praca zawiera analizę porównawczą obiektowych i relacyjnych baz danych, przedstawiając wady i zalety obu podejść.

Obok rozważań teoretycznych Autor dokonał charakterystyki najważniejszych, dostępnych na rynku systemów zarządzania obiektowymi bazami danych – Objectivity/DB oraz Versant. Systemy te zostały dobrane trafnie, nie tylko ze względu na popularność na rynku, ale również ze względu na to, że są one reprezentatywne dla dwu różnych podejść do systemów obiektowych – podejścia bazującego na serwerze stron i serwerze obiektów.