Metodologia analizy oraz projektowania systemów przetwarzania informacji
Arkadiusz Markiewicz, Jacek Rogala
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2001
opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Praca poświęcona jest podejściu do analizy i projektowania systemów przetwarzania informacji opartemu na metodzie strukturalnej. Autorzy przedstawiają w niej opis postępowania podczas tworzenia dużych i złożonych systemów informacyjnych.

W pracy Autorzy dokonali omówienia metod budowy modeli systemu dotyczących zarówno aspektów statycznych jak i dynamicznych. W pracy zawarto również opis postępowania podczas opracowywania modelu funkcjonalnego dotyczącego przepływu sygnałów i danych w systemie.

Autorzy opisali również poszczególne etapy tworzenia złożonego systemu informacyjnego od fazy analizy aż do fazy testowania i wdrożenia. Omówione zostały również różne modele cyklu życia oprogramowania. Zbadana i opisana metodyka projektowa została zastosowana do budowy prototypu systemu kontroli czasu pracy.