Moja Strona Główna

Hmm, temat czy promotor??

Prace dyplomowe zakończone

 1. Marcin Sasin, Sterowanie informacją w systemach poczty głosowej,  praca dyplomowa inżynierska, czerwiec 2001
 2. Artur Midak, System zbierania i przetwarzania informacji z centralki telefonicznej Panasonic, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2001
 3. Radosław Wojtaniec, System zbierania i przetwarzania informacji z centralki telefonicznej Panasonic, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2001
 4. Tomasz Gielmuda, Systemy hurtowni danych, praca dyplomowa inżynierska, lipiec 2001
 5. Miłosz Jasiński, Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem serwera MS SQL 7.0, praca dyplomowa inżynierska, lipiec 2001
 6. Paweł Potasiński, Zastosowanie języków skryptowych do sterowania informacją na stronach WWW, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2001
 7. Krzysztof Sadlik, Projektowanie systemów przetwarzania informacji, praca dyplomowa inżynierska, wrzesień 2001
 8. Arkadiusz Markiewicz, Metodologia projektowania oraz implementacji systemów przetwarzania informacji, praca dyplomowa magisterska, październik 2001
 9. Jacek Rogala, Metodologia projektowania oraz implementacji systemów przetwarzania informacji, praca dyplomowa magisterska, październik 2001
 10. Arkadiusz Orzechowski, Budowa i eksploatacja obiektowych baz danych, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2002
 11. Krzysztof Kaźmierski, Projektowanie systemów przetwarzania informacji, praca dyplomowa inżynierska, styczeń 2002
 12. Jarosław Mackiewicz, Wykorzystanie technologii ASP w sterowaniu dostępem do magazynów informacji, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2002
 13. Wojciech Sulik, Wykorzystanie technologii ASP w sterowaniu dostępem do magazynów informacji, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2002
 14. Andrzej Mazurek, Mechanizmy uwierzytelniania i certyfikacji na przykładzie systemu Windows 2000 Advanced Server, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2002
 15. Sylwester Wyrzykowski, Zastosowanie języka UML do projektowania systemów czasu rzeczywistego, praca dyplomowa magisterska, czerwiec 2002
 16. Damian Nowak, System kontroli wiedzy - moduł obsługi testów, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 17. Artur Zych, Modelowanie obiektowe z zastosowaniem języka UML, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 18. Artur Stankiewicz, Modelowanie obiektowe z zastosowaniem języka UML, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 19. Marcin Puchalski, Automatyzacja i wizualizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Kutno, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 20. Sławomir Siwek, Modelowanie procesów w systemach handlu elektronicznego, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 21. Michał Kurowski, Zastosowanie sieci Internet w nauczaniu zdalnym, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 22. Przemysław Kowalczuk, Podpis elektroniczny w sieci Internet, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2002
 23. Andrzej Pastor, Inteligentny system kontroli wiedzy, praca dyplomowa magisterska, październik 2002
 24. Michał Mazurek, Wizualizacja procesów przemysłowych w sieciach rozległych, praca dyplomowa magisterska, październik 2002
 25. Jacek Olczak, Projektowanie sieci rozległych z wykorzystaniem rozwiązań Cisco, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2003
 26. Andrzej Burdzy, Jednolity system zarządzania siecią w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem protokołu SNMP, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2003
 27. Adam Żelazko, Wykorzystanie serwera BizTalk w rozwiązaniach klasy B2B, praca dyplomowa magisterska, czerwiec 2003
 28. Sylwester Dygas, Automatyczne profilowanie użytkowników w witrynach e-biznesowych, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2003
 29. Rafał Walkiewicz, Automatyczne profilowanie użytkowników w witrynach e-biznesowych, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2003
 30. Sławomir Kostrzewa, Lekka metodyka e-projektów na przykładzie systemu obsługi zaocznych inżynierskich studiów na odległość, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2003
 31. Michał Małaczek, Metodyki budowy witryn internetowych z uwzględnieniem zasad użyteczności siecipraca dyplomowa magisterska, sierpień 2003
 32. Radosław Maćkiewicz, Zarządzanie treścią w bazach danych i witrynach internetowych, praca dyplomowa magisterska, październik 2003
 33. Karol Maroszek, Zarządzanie treścią w bazach danych i witrynach internetowych, praca dyplomowa magisterska, październik 2003
 34. Krzysztof Gul, Wykorzystanie protokołu Kerberos w serwerach MS Windows 2000/2003 praca dyplomowa magisterska, grudzień 2003
 35. Grzegorz Ostrowski, Analiza dużych magazynów informacji, praca dyplomowa magisterska, luty 2004
 36. Łukasz Koper, Metody klasyfikacji w dużych zbiorach danych praca dyplomowa magisterska, luty 2004
 37. Piotr Gościniak, Planowanie infrastruktury sieci komputerowej opartej na systemie operacyjnym MS Windows 2003, praca dyplomowa inżynierska, kwiecień 2004
 38. Arkadiusz Rydzewski, Systemy spadkowe praca dyplomowa inżynierska, maj 2004
 39. Tomasz Świercz, System do analizy dużych zbiorów danych praca dyplomowa inżynierska, maj 2004
 40. Tomasz Cieśluk Aplikacja wspomagająca pracę działu Help Desk w Lotus Notes Domino, czerwiec 2004
 41. Arkadiusz Sobiech, Standardy w systemach klasy LMS, praca dyplomowa magisterska, wrzesień 2004
 42. Piotr Szarlik, Standardy w systemach klasy LMS, praca dyplomowa magisterska, wrzesień 2004
 43. Maciej Lesiak, Zastosowanie Serwisów WWW do budowy portali, praca dyplomowa magisterska, wrzesień 2004
 44. Paweł Masiewicz, Zastosowanie Serwisów WWW do budowy portali, praca dyplomowa magisterska, wrzesień 2004
 45. Marcin Wikaliński, Modelowanie procesów zarządzania wiedzą, praca dyplomowa inżynierska, wrzesień 2004
 46. Bartosz Kieruń, Rola XML-a w integracji danych oraz sieciach semantycznych, praca dyplomowa magisterska, styczeń 2005
 47. Grzegorz Kończyk, Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych, praca dyplomowa magisterska, czerwiec 2005
 48. Daniel Szychowski, Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych, praca dyplomowa magisterska, czerwiec 2005
 49. Marcin Bielecki, Analiza porównawcza przenośnych baz danych, praca dyplomowa magisterska, czerwiec 2005
 50. Katarzyna Kukowska, Bezpieczeństwo sieci komputerowej, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2005
 51. Zbigniew Kukowski, Bezpieczeństwo sieci komputerowej, praca dyplomowa magisterska, lipiec 2005
 52. Paweł Krasowski, Tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych do nauczania na odległość z użyciem standardu SCORM 2004 praca dyplomowa magisterska, lipiec 2005