Moja Strona Główna   

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Dane, dane ...

Bazy Danych
studia dzienne magisterskie, kierunek Elektrotechnika, 
prowadzący dr inż. Włodzimierz DĄBROWSKI

           

Tematyka zajęć

Cykl zajęć składa się z czternastu 90-cio minutowych wykładów i omawia podstawowe informacje o budowie i projektowaniu relacyjnych baz danych. Poruszane są zagadnienia dotyczące cyklu projektowego aplikacji i tworzenia wymagań użytkownika Omawiane są takie zagadnienia jak architektura baz danych, modele relacyjne, diagramy ERD, SQL, procedury składowane, wyzwalacze, widoki, indeksy, kursory, projektowanie strony serwera, projektowanie strony klienta, dostęp do baz danych w języku VB, wstęp do obiektowego podejścia do bazy danych. 

Wymagania wstępne

Chęć do nauki i zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie baz danych.

Wykłady

Materiały obejmują slajdy do wykładów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektrotechnika w semestrze zimowym w roku akademickim 2006/2007. Nie wyczerpują one wszystkich treści prezentowanych w czasie wykładu i nie mogą stanowić jedynego źródła przygotowań do egzaminu.

Materiały do wykładów są przedmiotem praw autorskich i nie mogą być wykorzystane do celów komercyjnych bez zgody autora.

Materiały dostępne są tutaj. Logowanie: user: bd30; pass: bazydanych2006

 

Częściowy materiał podręcznika multimedialnego do pobrania (41 MB)
Wykłady do podręcznika multimedialnego w formacie pdf (2MB)

 

ZALICZENIA