Dane wejściowe używane do testowania programów (bez żadnych przekształceń):

Zad.1

Poszukujemy minimum funkcji:

min f(x) = 2*x1 + 3*x2

przy ograniczeniach:

x1 + x2 < 3

-x1 + x2 ≤ -2

x1 – 2*x2 ≥ -5

x1 > 0

x2 > 0

 

Zad.2

Dodatkowe ograniczenia do ograniczeń z zadania pierwszego:

x2 ≥ 4

x1 + x2 ≤ 6

x1  dowolnego znaku

 

Zad.3

Poszukujemy minimum i maximum funkcji:

f(x) = x1 + 2*x2

przy ograniczeniach:

x1 + x2 ≥ 1

x1 + 2*x2 ≥ 2,

x1 , x2   dowolnego znaku