L.p.

Pytanie

simplex

Sim-x

S4

1.

Czy program sam wprowadza zmienne uzupełniające?

 

 

 

2.

Czy program sam wprowadza zmienne sztuczne?

 

 

 

3.

Czy program sam wybiera bazę?

 

 

 

4.

Czy możliwy jest wybór max/min?

 

 

 

5.

Czy możliwe są ograniczenia nierównościowe?

 

 

 

6.

Czy prawe strony są przekształcane w dodatnie?

 

 

 

7.

Czy program czyta dane z pliku?

 

 

 

8.

Czy program zapisuje wyniki do pliku?

 

 

 

9.

Czy możliwy jest wybór nazwy pliku?

 

 

 

10.

Czy możliwa jest edycja danych na bieżąco?

 

 

 

11.

Czy po zakończeniu pracy następuje powrót do edycji danych?

 

 

 

12.

Czy program reaguje na wpisywanie błędnych znaków?

 

 

 

13.

Czy program pokazuje obraz zbioru dopuszczalnego?

 

 

 

14.

Czy pokazane są kolejne przejścia po wierzchołkach bazy (kolejne tablice simpleksów)?