Metody Gradientowe i Bezgradientowe 2004

Michał Kamiński

Marcin Lewkowicz

Wydział Elektryczny PW

 

 

 

 

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

 

 

 

 

 

Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno z wyborem funkcji i jej parametrów.

- Zakres Zmiennych pozwala ustalić obszar, w którym funkcja jest badana,

- Parametry Wykresu nie mają wpływu na przebieg badań, określają rozmiar okna wykresu i pozwalają na zablokowanie stosunku wysokości do szerokości okna.

Następnie wyświetlane jest okno nowego badania. Użytkownik ma możliwość wyboru badanej metody i określenie jej parametrów:

- Punkt Startowy

- Dokładność – dokładność, z jaką przeprowadzane są obliczenia – I warunek stopu.

- Maksymalna liczba iteracji – II warunek stopu

- Krok i krok roboczy – jeśli metoda tego wymaga, korzysta z tych wartości.

Po kliknięciu OK obliczany jest cały przebieg metody, ale nie jest ona wyświetlana (chyba, że zaznaczone zostało pole Wyświetl od razu cały przebieg metody).

Wyświetlenie okna nowego badania możliwe jest również przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w obszarze wykresu. Wówczas do pola Punkt Startowy wpisywane są współrzędne kliknięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterowanie programem odbywa się za pomocą przycisków na pasku narzędziowym umieszczonym w górnej części okna.

Od lewej:

- Nowa Sesja – rozpoczęcie nowej sesji (wybór funkcji, obszaru badań itd.)

- Nowe Badanie – rozpoczęcie nowego badania (wybór metody i jej parametrów)

- Okno Wykresu – włączenie/wyłączenie wyświetlania okna wykresu

- Okno Informacyjne – włączenie/wyłączenie wyświetlania okna informacyjnego

- Okno Spisu Badań – włączenie/wyłączenie wyświetlania okna ze spisem badań

- Powrót do początku – powrót do kroku zerowego

- Cofnięcie o jeden krok

- Uruchomienie metody – wyświetlenie przebiegu metody krok po kroku (animowane)

- Zatrzymanie metody – zatrzymanie animacji wykonywania metody

- Następny krok

- Wyświetlenie całego przebiegu metody

- Włączenie/wyłączenie znaczników punktów startowych

- Włączenie/wyłączenie znacznika minimum funkcji

- Włączenie/wyłączenie znacznika punktów końcowych