(14kB)


Wdrożenia Przemysłowe2007


"Prostownik MSI o bezpośrednim sterowaniu mocą z modulatorem wektorowym (55kW-300kW) na bazie procesora sygnałowego"
6 ZR8 2006 C/06710 (grant celowy)

2005


"Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego"
6 T10 2003 C/06175 (grant celowy)

2004


"System sterowania napędem z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych i zredukowanej pulsacji momentu."
Projekt celowy Nr ROW-307-2003, Wdrażający: firma TWERD, Polska

2003


"Bezczujnikowy napęd falownikowy na bazie procesorów sygnałowych nowej generacji"
10T100292000C/5286 (grant celowy)