(14kB)


  • Stanowisko oparte o kartę DS 1103 z procesorem PowerPC i koprocesorem TMS-320C240.

  • Stanowisko oparte o procesor sygnałowy TMS-320F280.

  • Stanowisko oparte o kartę DS 1104 do badania przekształtników NPC trójpoziomowych

  • Stanowisko oparte o kartę DS 1103 do badania przekształtników dwupoziomowych w napędach trakcyjnych

DS 1103 TMS-320C240

TMS-320C280

DS 1104

DS 1103