(14kB)


Aktualnie prowadzone projekty

Kierownik projektu:

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"Przekształtnik AC/DC - regulatory predykcyjne"
  (2005-2008) 3 T10A 059 30 (grant badawczy)

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"Development and validation of technical and economic
feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore wave energy converter"

  , okres 2006-09 (około 230.000 Euro). projekt UE (VI project ramowy)

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"EDIPE E-learning Distance Interactive Practical Education projekt UE Leonardo"okres: 2006-08 (około 28.000 Euro). Contract No. 500T-1044-016-000,
dr M.Malinowski

"Badania i rozwój nowej kaskadowej topologii jednofazowego przekształtnika wielopoziomowego MSI"
   N510 0854 33 (grant badawczy)

Projekty ukończone

dr M.Malinowski

"Nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą trójpoziomowego przekształtnika DC/AC pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej " 3T10A01126 (grant badawczy), koniec projektu: 31.12.2006.."

dr M.Malinowski

Grant dla stypendystów FNP Nr 7/05

dr M.Malinowski

"Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego" 6 T10 2003 C/06175 (grant celowy), koniec projektu 2005r

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"System sterowania napędem z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych i zredukowanej pulsacji momentu." Projekt celowy Nr ROW-307-2003, Wdrażający: firma TWERD, Polska, 2004.

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"Center of Excellence - Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation" - PELINCEC, Program Ramowy V (około 420.000 Euro)

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

Modern Control Strategies for Three-Phase PWM Converters",Maria Skłodowska-Curie Fund II, MEN-NSF, 96-292 (we współpracy z Prof. B.K. Bose, University of Tennessee, Knoxville, USA (około 100.000 USD)

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

Control Techniques for Electronics-Friendly and Energy-Efficient Power Electronics Converters", NSF-PAN Program Phare-SCI-TECH II PL9611, PL9611-02-02, (we współpracy z Prof. A.M. Trzynadlowskim, University of Nevada, Reno, USA (28.000 USD)

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

Novel control strategies for energy saving PWM converters", Substydium FNP w zakresie Nauk Technicznych, 2001-04. (około 56.000 Euro)

dr M.Malinowski

"Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives (NorFa)" - Projekt miedzynarodowy (Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Polska) - zakończony w 2003.

dr D.Sobczuk

"Nowa metoda nieliniowego sterowania silnikiem indukcyjnym-realizacja i badania eksperymentalne" 8 T10A 009 20 (grant badawczy), koniec projektu: 31.12.2003

dr D.Sobczuk

"Konstrukcja i realizacja nowych estymatorów do mikroprocesorowego bezczujnikowego układu sterowania napędem elektrycznym z silnikami prądu przemiennego",(grant rektorski PW), koniec projektu, 31.12.2003.

dr D.Sobczuk

"Bezczujnikowy napęd falownikowy na bazie procesorów sygnałowych nowej generacji" 10T100292000C/5286 (grant celowy), kierownik, koniec projektu: 30.06.2003

dr M.Malinowski

"Control Techniques for environment - friendly and energy-efficient power electronic converters" - Grant NSF (USA) - zakończony w 2001.

prof. dr hab.
M. Kaźmierkowski
"Nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą chwilową prostownika PWM, bez czujników pomiaru napięcia przemiennego"
8 T10A 06519 (grant badawczy), wykonawca, koniec projektu: 31.12.2001

dr M.Malinowski

"Analiza i badania symulacyjne metody naturalnej orientacji polowo-zorientowanej do sterowania silnika indukcyjnego klatkowego" 8 T10A 064 15 (projekt badawczy niskonakładowy), projekt zakończono w 1999.

dr M.Malinowski

"Sensorless control strategies for three-phase active rectifier" - Danfoss Professor Programme (Dania) - zakończony w 1999.

dr D.Sobczuk

"Nowe metody modulacji szerokości impulsów w falownikach wielofazowych", grant dziekański, zakończony, 30.06.1998

dr D.Sobczuk

"Sterowanie częstotliwościowe silnika klatkowego przez linearyzację w obwodzie sprzężenia zwrotnego", grant rektorski, zakończony 30.06.1996

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"Neuronowy regulator prądu do tranzystorowych falowników" PWM, KBN Nr 8550205004, 1994. (Opracowano i zbudowano układ eksperymentalny).

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

"Przekształtniki rezonansowe do zasilania trójfazowych silników prądu przemiennego:, KBN Nr 806179101, 1991. (Zbudowano dwie wersje układów eksperymentalnych) Contract No. 500T-1044-016-000,

prof. dr hab.
M. P.Kaźmierkowski

        Promotorskie:
  • Sobczuk Dariusz
  • Jasiński Marek
  • Filipek Piotr
  • Bogusz Piotr
  • Moradewicz Artur
  • Cichowlas Mariusz
  • Janaszek Michał
  • Świerczyński Dariusz