(14kB)


Prace doktorskie ukończone w ISEP pod przewodnictwem prof. dr hab. M. P. Kaźmierkowskiego

1. Sulkowski Waldemar - ukończona w 1986r. (współprowadzący)
Temat: "Napęd indukcyjny zasilany z falownika tranzystorowego ze sterowaniem wektorowym"
2. Nilsen Roy - ukończona w 1987r. (NTH Trondheim, współprowadzący)
Temat:"Modeling, Identyfication and Control of an Induction Machine"
3. Maćkowiak Krzysztof - ukończona w 1990r.
Temat: "Regulacja prędkości kątowej maszyny indukcyjnej zasilanej z tyrystorowego falownika napięcia, metodą orientacji wektorów"
4. Walaszek Grzegorz - ukończona w 1990r.
Temat: "Cyfrowe modulatory do sterowania trójfazowych falowników napięcia"
5. Bakalarczyk Jerzy - ukończona w 1990r.
Temat: "Napęd falownikowy ze sterowaniem polowo-zorientowanym na bazie histerezowych regulatorów prądu"
6. Gharib Ab-del Regal - ukończona w 1990r.
Temat: "DC-Link Resonant Converter"
7. Kasprowicz Andrzej - ukończona w 1991r.
Temat: "Bezpośrednie sterowanie momentu i strumienia silnika klatkowego"
8. Kanoza Sławomir - ukończona w 1994r.
Temat: "Resonant Link Three-Phase Inverters"
9. Sobczuk Dariusz - ukończona w 1999r.
Temat: "Application of ANN for Control of PWM Inverter Fed Induction Motor Drives"
10. Salem M. Salem - ukończona w 1999r.
Temat: "PWM Control Techniques for Three-Phase Voltage Source Converters"
11. Grabowski Paweł - ukończona w 2000r.
Temat: "Neuro-Fuzzy Control of Inverter Fed Induction Motor Drives"
12. Filipek Piotr - ukończona w 2001r. (Politechnika Lubelska)
Temat: "Sterowanie silnika indukcyjnego bez członu pomiaru prędkości kątowej"
13. Janaszek Michał - ukończona w 2002r. (Instytut Elektrotechniki)
Temat: "Bezpośrednie sterowanie momentu i strumienia silników synchronicznych o magnesach trwałych"
14. Malinowski Mariusz - ukończona w 2001r.
Temat: "Sensorless Control Strategies for Three-Phase PWM Rectifiers"
15. Bogusz Piotr - ukończona w 2003r. (Politechnika Rzeszowska)
Temat: "Silnik reluktancyjny przełączalny sterowany z procesora sygnałowego"
16. Cichowlas Mariusz- ukończona w 2004r.
Temat: "PWM Rectifier with Active Filtering"
17. Pulkowski Mariusz - ukończona w 2004r.
Temat: "Problemy sterowania falowników czterogałęziowych przy zastosowaniu procesorów sygnałowych"
18. Żelechowski Marcin - ukończona w 2005r.
Temat: "Space Vector Modulated-Direct Torque Controlled (DTC-SVM) Inverter-Fed Induction Motor Drive"
19. Świerczyński Dariusz - ukończona w 2005r.
Temat: "Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) of Inverter-Fed Permanent Magnet Synchronous Motor Drive"
20. Jasiński Marek - ukończona w 2005r.
Temat: "Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor Drives"
21. Moradewicz Artur - ukończona w 2008r.
Temat: "Contactless Energy Transmission System with Rotatable Transformer - Modeling, Analyze and Design "
22. Antoniewicz Patryk - ukończona w 2009r.
Temat: "Predictive Control of Three Phase AC/DC Converters"
23. Kołomyjski Wojciech - ukończona w 2009r.
Temat: "Modulation Strategies for Three-level PWM Converter-fed Induction Machine Drives"
24. Wójcik Paweł - ukończona w 2009r.
Temat: Sterowanie strumieniem oraz osłabianie pola w silnikach indukcyjnych.
25. Styński Sebastian - ukończona w 2011r.
Temat: Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single-Phase Grid.


Obecnie trwające prace doktorskie w ISEP pod przewodnictwem prof. dr hab. M. P. Kaźmierkowskiego

1. Sikorski Mateusz - rozpoczęta w 2001r. (TU Berlin)
Tematyka: Bezprzewodowy przesył energii.
2. Młodzikowski Paweł - rozpoczęta w 2008r.
Temat: Control of a Multilevel Reduced Component Count AC/DC/AC Converter
3. Sędłak Marcin - rozpoczęta w 2008r.
Temat: