(14kB)

prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel:(+22)234-06-65 fax:(+22)625-66-33