(14kB)Zainteresowanie naszej grupy koncentruje się wokół inteligentnego sterowania w energoelektronice. Prace badawcze obejmują wykorzystanie i oprogramowanie systemów opartych o DSP (ang. Digital Signal Processor).

Wykonywane prace dotyczą sterowania silników indukcyjnych oraz synchronicznych, zasilanych z falowników napięcia PWM (ang. Pulse Width Modulation). Posiadamy również doświadczenia z czterogałęziowymi przekształtnikami PWM oraz prostownikami sterowanymi.

Inteligentne sterowanie, takie jak sztuczne sieci neuronowe oraz strategie oparte o logikę rozmytą używane są w układach napędowych z silnikiem indukcyjnym i synchronicznym. Szczegółowe badania przeprowadzono przy wykorzystaniu logiki rozmytej dla strategii DTC (ang. Direct Torgue Control) oraz dla polowo zorientowanego silnika przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Na badaniach tych opierały się dwa doktoraty.

Oprócz powyższych prac, ostatnio prowadzone są również badania układu linearyzacji przez sprzężenie zwrotne (ang. feedback linearization) oraz badania sterowania prostowników przy wykorzystaniu różnych metod modulacji.

Nowym kierunkiem w naszych badaniach jest sterowanie przekształtników wielopoziomowych pracujących jako prostowniki sieciowe lub falowniki do napędów prądu przemiennego.