(14kB)


Nagrody i wyróżnienia zespołowe


rok 2007

Nagroda Badawcza Konkursu Siemensa za "Opracowanie teorii i wdrożenie do produkcji seryjnej typoszeregu trójfazowych przekształtników tranzystorowych (1.5-315 kVA) ze sterowaniem wektorowym na bazie procesorów sygnałowych"


Laureat konkursu o Nagrodę ABB 2006/2007 - wyróżnienie za pracę doktorską
(dr M.Jasiński)


Nagroda indywidualna Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej za najlepsze wyniki naukowe w roku 2006
(mgr W.Kołomyjski)

rok 2006

Laureat konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o Stypendium krajowe dla młodych uczonych - program START.
(dr M.Jasiński)
Udział we wdrożeniu produktu, który otrzymał:
  • wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Premiera RP "Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego"(2006r.)
  • Grand Prix im.Prof. Roberta Szewalskiego na Targach Nauki i Techniki TECHNICON 2005
  • Złoty Medal na Targach Automaticon 2006.
  • Złoty Medal na Targach innowacyjności w Genewie
Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za książkę "Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki"
(prof. dr hab. Marian P.Kaźmierkowski,dr hab. Jerzy Matysik)


rok 2005


Dr Eugene Mittelmann Achievements Award, IEEE Industrial Electronics Society, 2005.
(prof. dr hab. Marian P.Kaźmierkowski)
Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej
(dr M.Malinowski)
Nagroda Dyrekcji Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej za najlepsze wyniki naukowe (mierzone punktacją wg zasad (KBN) MNiI) za rok 2004.
(dr M.Jasiński)

rok 2004


Nagroda za najlepszy artykuł posterowy ""Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boot Rectifier" na konferencji EPE-PEMC`2004, Riga, Latria
(dr M.Malinowski)
Nagroda IEEE za najlepszą prezentację "Best presentation IEEE ICIT 2004" na konferencji: The IEEE International Conference on Industrial Technology, Hammamet, Tunezja.
(dr M.Jasiński)
Nagroda za najlepszy artykuł "Emerald-COMPEL Award for Best Paper" na konferencji EPNC, Poznań, Polska.
(dr M.Jasiński)
Nagroda IEEE "Student professional Activity Award" na konferencji IEEE IECON 2002, Sevilla, Hiszpania
(dr M.Jasiński)
Nagroda w IX edycji konkursu FIATA za najlepszą pracę magisterską i doktorską wykonaną na Politechnice Warszawskiej za pracę magisterską: "Budowa stanowiska laboratoryjnego do sterowania falownikiem napięcia z wykorzystaniem metody bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową".
(mgr P.Wójcik)
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2004/2005
(mgr P.Wójcik)

rok 2003


Stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych doktorów (program Kolumb)
(dr M.Malinowski)
Nagroda Ministra Edukacji i Sportu za udział w książce "Control in Power Electronics -Selected Problems"
(prof. dr hab. Marian P.Kaźmierkowski, dr M.Malinowski)


rok 2002

Nagroda Siemensa za pracę doktorską pt. "Sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers"
(dr M.Malinowski)
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (program START)
(dr M.Malinowski)
Laureat Konkursu FNP "Substydia Dla Uczonych" w dziedzinie nauk technicznych 2001-04
(prof. dr hab. Marian P.Kaźmierkowski)

rok 2001

Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej
(prof. dr hab. Marian P.Kaźmierkowski, dr M.Malinowski)Stypendium FIATA na rok akademicki 2000/2001, za prace doktorską,
(dr D.Sobczuk, promotor prof. dr hab. Marian P. Kaźmierkowski)1 miejsce w Konkursie SEP/IEEE na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2000 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
(mgr M.Jasiński)2 miejsce w Konkursie Ogólnopolskim SEP na Najlepszą Pracę Dyplomową w roku 2000, na Wydziałach Elektrycznych i Elektronicznych Wyższych Uczelni, Warszawa.
(mgr M.Jasiński)

rok 2000

"Conference Paper Award" IEEE-IECON`00, Nagoya, Japonia
(dr M.Malinowski)

rok 1999

Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 1999,
(mgr D.Sobczuk)

rok 1997

Pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i Polską Sekcję IEEE
(mgr M.Malinowski)
rok 1994

Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii pt. "Automatic Control of Converter-Fed Drives" - PWN ELSEVIER
(prof. dr hab. Marian P.Kaźmierkowski, prof. Henryk Tunia)
rok 1984

Nagroda zespołowa II-go stopnia SEP za najlepszy artykuł opublikowany w Przeglądzie Elektrotechnicznym w roku 1984.
(dr hab. Marian P.Kaźmierkowski)
rok 1980

Nagroda zespołowa II-go stopnia Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii - 1980 r. (Automatyka Napędu Przekształtnikowego, PWN)
(dr Marian P.Kaźmierkowski, prof. Henryk Tunia)


Nagroda Zespołowa III-go stopnia w Konkursie MPM i SEP w dziedzinie "Energoelektroniki" za pracę pt. "Badania układów napędowych z silnikiem klatkowym zasilanym z falownika prądu" - 1980 r.
(dr Marian P.Kaźmierkowski)
rok 1979

Nagroda zespołowa II-go stopnia Ministra MNSzWiT za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników akademickich (za podręcznik pt. Napęd Elektryczny, WNT 1979).
(dr Marian P.Kaźmierkowski)


Nagroda zespołowa II-go stopnia Ministra MNSzWiT za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników akademickich za skrypt pt. "Podstawy automatyki napędu elektrycznego, PWN 1978"
rok 1973

Nagroda indywidualna II-go stopnia w konkursie PTETiS za pracę pt. "Modelowanie sterowanych adaptacyjnie układów napędowych"
(dr Marian P.Kaźmierkowski)