Studium Podyplomowe IPwUNzPC

Zakład Napędu Elektrycznego POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (0-22) 629 49 91; 660 73 62; 660 79 45

fax: (022) 622 69 56 lub 625 66 33

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zakład Napędu Elektrycznego Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW zaprasza do wzięcia udziału w Studium Podyplomowym nt. INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI. Nowoczesne układy napędowe stanowią podstawę członów wykonawczych w obiektach przemysłowych. Sterowanie nimi odbywa się obecnie najczęściej przy pomocy systemów procesowych, które równocześnie umożliwiają monitoring oraz zbieranie i przesyłanie informacji. Zakład Napędu Elektrycznego wykonał szereg aplikacji przemysłowych dotyczących tej nowoczesnej dziedziny techniki. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie w przemyśle w połączeniu z umiejętnościami dydaktycznymi pozwolą Państwu spędzić u nas czas z korzyścią dla swojego rozwoju zawodowego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mgr inż., inż. - zatrudnionych w przemyśle, biurach projektowych, obiektach ciepłowniczych i wodociągowych, energetyce itp. o specjalności : napęd elektryczny, energoelektronika, elektronika, elektroenergetyka, zabezpieczenia, maszyny elektryczne. Poniżej przedstawiamy bliższe szczegóły Studium Podyplomowego.

 

Program zajęć

1. Podstawy sterowania układów napędowych z przemiennikami częstotliwości niskiego napięcia i średniego 6kV (wykład + laboratorium) - 25h

2. Sterowanie procesorowe obiektów przemysłowych z układami napędowymi prądu przemiennego (wykład + laboratorium) – 25h

3. Sterowniki PC w układach automatyki z napędami prądu przemiennego (wykład + laboratorium) – 25h

4. Wizualizacja pracy systemów automatyki (wykład + laboratorium) – 20h

5. Budowa modeli komputerowych, układów napędowych na podstawie ich parametrów znamionowych. (wykład + laboratorium) – 10h

6. Symulacja komputerowa układów napędowych w obiektach automatyki (wykład + laboratorium) – 20h

7. Podstawy projektowania systemów informatyki z układami napędowymi – (ćwiczenia) – 15h

9. Inne zastosowania informatyki w praktyce inżynierskiej (wykład) – 25h

10. Poprawa jakości mocy (wykład) - 10h

 

Forma Studium Podyplomowego: zaoczne – 12 zjazdów – 175h

11 zjazdów – 11 x 15h = 165h

1 zjazd (zakończenie) – 1 x 10h = 10h

Termin zjazdów: maj ÷ czerwiec, wrzesień ÷ grudzień – 2002

Rozkład zajęć: piątek od 1600 – 6h, sobota od 800 – 9h

Forma zakończenia: Dyplom ukończenia Studium Podyplomowego według wzorów Politechniki Warszawskiej, otrzymany na podstawie pracy zaliczającej tematycznie związanej z pracą zawodową słuchacza.

Koszt Studium Podyplomowego: 3000 PLN + 600 PLN (materiały wykładowe)

Uczestnicy Studium Podyplomowego: mgr inż., inż. – zatrudnieni w przemyśle, biurach projektowych, obiektach ciepłowniczych i wodociągowych, energetyce itp.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a naszym Studium, to prosimy wypełnić ankietę słuchacza i przesłać na nasz adres pocztą lub faksem do dnia 10.05.2002

 

Opłaty za studium należy dokonać na nasze konto: PeKaO S.A. IV/O Warszawa Nr 12401053-77777777-3000-401112-001 z dopiskiem St.Pod. IPwUNzPC do dnia 10.05.2002 (po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość opłat w ratach).

Termin rozpoczęcia: 10 maja 2002. Szczegółowe terminy i informacje przekażemy po otrzymaniu ankiety zgłoszeniowej.

 

Informacje:

Dodatkowe informacje o Studium można uzyskać pod numerami telefonów:

Dr inż. Zbigniew Szulc tel. 660 79 45

Dr inż. Jerzy Przybylski tel. 660 51 21

Sekretariat Zakładu Napędu Elektrycznego tel. 629 49 91; 660 7362; fax 622 69 56

w godz. 9oo- 14oo

E-mail: bborowsk@isep.pw.edu.pl

 

Kierownik                                                                 Sekretarz

 Studium Podyplomowego                                         Studium Podyplomowego

 Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Koczara                     dr inż. Zbigniew Szulc

 

 

 

 

 

 

Studium Podyplomowe IPwUNzPC

Zakład Napędu Elektrycznego POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (0-22) 629 49 9`1; 660 73 62; 660 79 45

fax: (022) 622 69 56 lub 625 66 33

 

ANKIETA SŁUCHACZA STUDIUM

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA W UKŁADACH NAPĘDOWYCH Z PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI

 

1. Nazwisko i Imię

 

 

2. Nazwa Firmy, adres, telefon, faks, e-mail.

 

 

 

Tel.: Fax:

 

3. Dział (wydział, komórka) pracy

 

 

 

4. Uwagi i życzenia o przedstawionym programie studium