Lista pracowników ZNE:

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara

tel. (+48-22) 234-73-62, fax (+48-22) 622-69-56

Sekretariat: Barbara Borowska bborowsk@isep.**.edu.pl (przed wysłaniem wiadomości zastąp '**' literami 'pw')

 
  GE pok.    tel. (+48-22) 234-....  e-mail 
prac. naukowo-dydaktyczni        
1. prof. Włodzimierz Koczara
EPE Association
EPE-PEMC 2006

EPE 2007
IEEE EUROCON 2007
405  7362  koczara@isep.**.edu.pl
2. prof. nzw. Lech Grzesiak
EPE Association
EPE-PEMC 2006

EPE 2007
IEEE EUROCON 2007
403 5123  lmg@isep.**.edu.pl
3. doc. dr hab. Józef Łastowiecki 402  7945  jlastow@isep.**.edu.pl
4. doc. dr Krzysztof Duszczyk 402  7945  duszczyk@isep.**.edu.pl
5. dr Remigiusz Olesiński 402  7945 roles@isep.**.edu.pl
6. doc. dr Jerzy Przybylski 406A  5121  jprzybyl@isep.**.edu.pl
7. dr Zbigniew Szulc  401  7415 szulcz@isep.**.edu.pl
8. dr Bartłomiej Ufnalski
PELINCEC 2005
IEEE EUROCON 2007
401  6138,7415 
ufnalskb@isep.**.edu.pl
9. dr Bartłomiej Kamiński 404  5122  kaminskb@isep.**.edu.pl
10. dr Grzegorz Iwański 401 7415 iwanskig@isep.**.edu.pl
11. dr Janusz Wiśniewski 017 5120 /22/ wisniewj@isep.**.edu.pl
12. mgr Arkadiusz Kaszewski 017 5120 /4/ akaszews@isep.**.edu.pl
         
prac. techniczni        
1. mgr Mikołaj Patejuk 404  5122  patejuk@isep.**.edu.pl
2. Waldemar Zieliński 019  7462  ziel@isep.**.edu.pl
         
doktoranci        
1. mgr Jarosław Tępiński 017  5120 /22/  tepinskj@isep.**.edu.pl
2. mgr Paweł Hańczur 017 5120 hanczurp@ee.**.edu.pl
3. mgr Łukasz Drązikowski 017 5120 drazikol@ee.**.edu.pl
4. mgr Marek Michalczuk 017 5120 michalm1@ee.**.edu.pl
5. mgr Marcin Nikoniuk 017 5120 nikonium@ee.**.edu.pl
6. mgr Piotr Dobroń 017 5120 piotr.dobron@isep.**.edu.pl
7. mgr Mariusz Kowalczyk 017 5120 kowalcm2@ee.**.edu.pl
8. mgr Grzegorz Dziechciaruk 017 5120 dziechcg@ee.**.edu.pl
9. mgr Mateusz Rzeszowski 017 5120 rzeszowm@ee.**.edu.pl
10. mgr Dominik Górski 017 5120 gorskid@ee.**.edu.pl
11. mgr Paweł Staniak 017 5120 staniakp@ee.**.edu.pl
12. mgr Piotr Szulawski 017 5120 szulawsp@ee.**.edu.pl
13. mgr Piotr Pura 017 5120 purap@ee.**.edu.pl
14. mgr Andrzej Gałecki 017 5120 galeckia@ee.**.edu.pl

Nasi studenci

Wykład i Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego

Laboratorium PLC

Prace dyplomowe wykonane i obronione

Tematy prac dyplomowych

AiIK studia inżynierskie

AiIK studia magisterskie

AiR studia inżynierskie

AiR studia magisterskie

EE studia inżynierskie

Inf. IO studia inżynierskie

Inf. IO studia magisterskie

Inf. EE studia magisterskie

Wybór ścieżki dyplomowania

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Uwagi do w/w informacji