Prawie wszystko o Logice Rozmytej

Strona ta jest poświęcona logice rozmytej. Można tu znaleźć materiały przybliżające podstawy teoretyczne i podstawowe operacje matematyczne, którymi rządzi się logika rozmyta. Strona ta również przybliża mechanizm sterowania rozmytego.

 

Na witrynie tej jest także opisane stanowisko laboratoryjne suwnicy znajdujące się w zakładzie Napędu Elektrycznego Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Instytut ten mieści się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Do sterowania tego stanowiska wykorzystywany jest regulator rozmyty.

 

 

Strona ta powstała w ramach pracy magisterskiej na wydziela Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Napędu Elektrycznego.

Opiekunem tej pracy jest dr inż. Remigiusz Olesiński.

Praca ta została wykonana przez Jana Kalwodę.