Przebiegi czasowe zarejestrowane w układzie [4]. Większa waga obciążenia powoduje większą bezwładność wahadła. Dłuższe ramie powoduje wolniejsze wygaszanie wychyleń, a w końcowej fazie obserwujemy duże zmiany prędkości.