Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Zakład Napędu Elektrycznego