Regulator rozmyty

 

Zagadnienia podstawowe.

 

Sterowanie w regulatorze rozmytym opiera się na bazie reguł [1], których elementami są zmienne lingwistyczne, takie jak: duży ujemny, ujemny, mały ujemny, zero, mały dodatni, dodatni, duży dodatni. Każda z reguł składa się z dwóch części: JEŻELI (nazywanej poprzednikiem) i TO (nazywanej następnikiem). W części JEŻELI znajdują się warunki, po spełnieniu których wykonywane są instrukcje części TO.  

W ramach jednej zmiennej mamy do czynienia z kilkoma podzbiorami rozmytymi. W tym wypadku mamy zbiory określone następującymi etykietami: ujemny, zerowy, dodatni, a odpowiadają one jednej zmiennej – dystans. Za pomocą tych zbiorów określamy np. jak daleko dany element znajduje się od miejsca docelowego (w tym przypadku od zera na wykresie).

 

 

 

Na sterowanie rozmyte składa się kilka procesów: Fuzyfikacja, Wnioskowanie, Defuzyfikacja.

- W procesie fuzyfikacji, dane podawane na wejście regulatora ulegają rozmyciu. Określany zostaje stopień ich przynależności do danego zbioru rozmytego.

- W procesie wnioskowania, na podstawie zbioru reguł i rozmytych danych wejściowych, obliczana jest wynikowa funkcja przynależności. 

- W procesie defuzyfikacji na podstawie wynikowej funkcji przynależności obliczana jest ostra wartość wyjściowa regulatora.