PRZEBIEGI CZASOWE

Poniżej znajdują się przebiegi czasowe zarejestrowane podczas pracy  stanowiska laboratoryjnego suwnicy [4]. Na każdym z wykresów są przedstawione następujące wartości:

· DYSTANS

 

- jaki przebywa suwnica; max. 240cm (na wszystkich wykresach będzie ona równa i wyniesie 167cm)

· PRĘDKOŚĆ

- z jaką porusza się suwnica; max. 40cm/s

· WYCHYLENIE

 

- jakiemu ulega wahadło z ciężarkiem;    max. 90°  

Przebiegi tu przedstawione, będą prezentowały prace stanowiska ze sterowaniem ręcznymi jak i rozmytym. W celu obserwacji zachowania suwnicy zmieniane były następujące parametry:

· wychylenie początkowe
· masa ciężaru
· długość wahadła

 

WYKRESY

sterowanie ręczne

sterowanie rozmyte

wych. pocz. = 0°

masa ciężaru = 1kg

długość wahadła = 90cm

kliknij tutaj

wych. pocz. = 0°

masa ciężaru = 1kg

długość wahadła = 90cm

kliknij tutaj

wych. pocz. = 45°

masa ciężaru = 1kg

długość wahadła = 90cm

kliknij tutaj

wych. pocz. = 36°

masa ciężaru = 1kg

długość wahadła = 90cm

kliknij tutaj

wych. pocz. = 45°

masa ciężaru = 2kg

długość wahadła = 90cm

kliknij tutaj

wych. pocz. = 36°

masa ciężaru = 2kg

długość wahadła = 50cm

kliknij tutaj

 

zakłócenie zewnętrzne

wych. pocz. = 0°

masa ciężaru = 1kg

długość wahadła = 90cm

kliknij tutaj