Regulator rozmyty

 

Ogólna budowa regulatora rozmytego.

 

Regulator rozmyty składa się z trzech podstawowych elementów jakimi są bloki fuzyfikacji, wnioskowania i defuzyfikacji.

Proces sterowania rozpoczyna się od podania wartości wejściowych na blok fuzyfikacji, gdzie dane te podlegają rozmyciu. W tej postaci przekazywane są do następnego bloku (wnioskowania), gdzie na ich podstawie w bazie reguł obliczane są stopnie aktywacji zawartych tam przesłanek. Z pośród nich następnie typowane są przesłanki wygrywające, na podstawie których obliczana jest wynikowa funkcja przynależności. Funkcja ta przekazywana jest do następnego bloku (defuzyfikacji), gdzie w wyniku zastosowania jednej z metod defuzyfikacji podlega ostrzeniu i obliczana jest wartość wyjściowa regulatora.

Poniższy rysunek przedstawia schemat blokowy układu regulatora rozmytego.