Bibliografia

[1] Yager Ronald R.: Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1995

 

[2] Piegat Andrzej: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 1999

 

[3] Butkiewicz Bohdan: Metody wnioskowania przybliżonego : właściwości i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001

 

[4] Kania Andrzej: Realizacjia modelu laboratoryjnego suwnicy sterowanej  regulatorem fuzzy-logic. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Warszawska. Wydział Elektryczny. ISEP 2000