Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Informatyka

Specjalność zalecana: Inżynieria Oprogramowania,

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Integracja narzędzi symulacyjnych (np. Matlab/Simulink) z systemami zarządzania kursami (np. Moodle) na potrzeby wirtualnego laboratorium napędu elektrycznego

dr inż. Bartłomiej Ufnalski

22 2345120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Moduł symulacji obiektów mechanicznych wykorzystujący biblioteki Microsoft XNA oraz AgeiaPhysX

1. Analiza właściwości bibliotek MS XNA oraz PhysX

2. Opracowanie modułu rozszerzeń dla symulatora PSIM

3. Opracowanie symulacji przykładowych obiektów

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Wybrane zagadnienia realizacji DATA CENTER

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Wizualizacja i zdalne sterowanie systemów zarządzających inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC w automatyce inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Prezentacja możliwości wizualizacji i zdalnego sterowania inteligentnych instalacji - opracowanie animacji komputerowej

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl