Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Informatyka

Specjalność zalecana: Inżynieria Oprogramowania,

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Integracja narzędzi symulacyjnych (np. Matlab/Simulink) z systemami zarządzania kursami (np. Moodle) na potrzeby wirtualnego laboratorium napędu elektrycznego

dr inż. Bartłomiej Ufnalski

22 2345120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Wybrane zagadnienia realizacji DATA CENTER

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Wizualizacja i zdalne sterowanie systemów zarządzających inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC w automatyce inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Prezentacja możliwości wizualizacji i zdalnego sterowania inteligentnych instalacji - opracowanie animacji komputerowej

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl