Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Informatyka

Specjalność zalecana: Informatyka w Elektroenergetyce

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Wykorzystanie technologii embedded web server (serwer wbudowany) i narzędzi zarządzania kursami (np. Moodle) do budowy wirtualnego Zakładu Napędu Elektrycznego

dr inż. Bartłomiej Ufnalski

22 2345120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Praca równoległa wielu źródeł energii tworzących wspólną sieć AC o standardowych parametrach.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Praca równoległa wielu źródeł tworzących wspólna sieć DC o zadanym poziomie napięcia DC

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Układ wymiany danych pomiędzy generatorami energii elektrycznej po sieci zasilającej

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Analiza symulacyjna układu

3.       Opracowanie i budowa układu eksperymentalnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl