Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Zakład Napędu Elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Electrical Engineering,

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Hybrid drive system generator as a internal combustion engine starter

1. Specification of the system

2. Driving starting torque calculation

3. Design of the starter system

4. Computer simulation

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Methanol fuel cell powered vehicle model (2 students)

1. Specification of drive system

2. Design of power part and controller

3. Remote motion control

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Conditioning of energy produced by wind turbine

1. Characteristics of low power wind turbines

2. Developing of power part of the system using permanent magnet generator and power electronic converter

3. Energy storages application

4. Modeling and Computer calculation .

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Nonconventional hydro power  station

1Water turbine operation in fixed and variable speed mode.

2. Developing of power part of the hydropower station

3.Produced  energy evaluation  

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

A solar energy application for household and energy supply system for communication

1. Solar energy source of electricity (solar panels)

2. Specification of loads

3. Project of supply system

4. Computer model of the supply system

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Conversion of energy produced by solar cells

1. Solar energy source of electricity (solar panels)

2. Methods of  maximum power tracking

3. Project of supply system

4. Laboratory tests of  solar source.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl