Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

Specjalność zalecana: Robotyka

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Sterowanie napędami elektrycznymi w przepompowni sieci cieplnej z uwzględnieniem minimalizacji zużycia energii.

 1. identyfikacja obiektu rzeczywistego;
 2. opracowanie kryteriów sterowania;
 3. model symulacyjny sterowania napędami;
 4. wnioski.

dr inż. Zbigniew Szulc,

22 234 7415, zbigniew.szulc@isep.pw.edu.pl

 

Poprawa skutków oddziaływania na sieć zasilającą energoelektronicznego napędu dużej mocy poprzez stosowanie aktywnych obwodów wejściowych przemiennika częstotliwości.

 1. wykonanie pomiarów na rzeczywistych obiektach;
 2. opracowanie wyników badań;
 3. badania symulacyjne;
 4. wnioski.

dr inż. Zbigniew Szulc,

22 234 7415, zbigniew.szulc@isep.pw.edu.pl

 

Projekt generatora autonomicznego dla turbiny wiatrowej.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa symulatora laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Modelowanie charakterystyk mechanicznych i elektrycznych niekonwencjonalnych źródeł energii.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Implementacja charakterystyk na laboratoryjnym symulatorze z napędem elektrycznym
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Praca równoległa wielu źródeł energii tworzących wspólną sieć AC o standardowych parametrach.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl


 

 

Praca równoległa wielu źródeł tworzących wspólna sieć DC o zadanym poziomie napięcia DC

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie wysokotemperaturowego układu DC/DC z wykorzystaniem półprzewodnikowych elementów SiC.

 1. Model obwodowy przekształtnika z uwzględnieniem strat.
 2. Weryfikacja symulacyjna strat termicznych.
 3. Projekt obwodu prototypowego
 4. Badania temperaturowe i analiza strat termicznych
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie wysokotemperaturowego układu pomiaru prądu dla energoelektroniki

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modelu symulacyjnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 3. Projekt prototypowy układu pomiaru prądu
 4. Badania temperaturowe i analiza strat termicznych
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Badanie przekształtnika współpracującego z siecią o napięciu odkształconym (harmoniczne, asymetria, zapad).

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Impulsowy kilkusekundowy generator prądu przemiennego o natężeniu do 500 A i częstotliwości z przedziału od 50 do 500 Hz

1.        Rozpoznanie stosowanego rozwiązania

2.        Opracowanie cyfrowego algorytmu układu sterowania formowaniem kształtu generowanego prądu

3.        Symulacja układu formowania kształtu generowanego prądu z wykorzystaniem opracowanego algorytmu

4.        Projekt techniczny zamiany stosowanego układu analogowego układu sterowania na układ cyfrowy

Dr inż. Gustaw Przywara

22 2347945

przywara.g@wp.pl

 

Impulsowy kilkusekundowy generator prądu przemiennego o natężeniu do 500 A i częstotliwości z przedziału od 50 do 500 Hz

1.        Rozpoznanie stosowanego rozwiązania

2.        Opracowanie cyfrowego algorytmu układu sterowania ładowaniem i kontrolą rozkładu napięcia na sekcjach baterii superkondensatorów

3.        Symulacja układu ładowania baterii superkondensatorów z wykorzystaniem opracowanego algorytmu

4.        Projekt techniczny zamiany stosowanego układu analogowego układu sterowania na układ cyfrowy

Dr inż. Gustaw Przywara

22 2347945

przywara.g@wp.pl


 

 

Symulacja i realizacja złożonych algorytmów sterowania

 1. Symulacja sterowanego obiektu
 2. Przygotowanie programu dla sterownika PLC
 3. Uruchomienie i badania zestawu

dr inż. Remigiusz Olesiński, 7415, roles@isep.pw.edu.pl

 

Symulacja i realizacja złożonych algorytmów sterowania

 1. Symulacja sterowanego obiektu
 2. Przygotowanie programu dla sterownika PLC
 3. Uruchomienie i badania zestawu

dr inż. Remigiusz Olesiński, 7415, roles@isep.pw.edu.pl

 

Napęd z silnikiem PMSM ze sterowaniem od stanu i modelem wejścia umożliwiającym nadążanie prędkości za sinusoidalnym sygnałem referencyjnym.

§   Przegłąd metod sterowania napędów z silnikiem PMSM

§   Opracowanie modelu symulacyjnego napędu ze sterowaniem od stanu i modelem wejścia

§   Opracowanie algorytmów sterowania oraz wykonanie testów komputerowych

§   Implementacja algorytmów sterowania a systemie mikrokontrolera DSP

§   Wykonanie badań laboratoryjnych

 

Lech M. Grzesiak, tel. 5123, Lech.Grzesiak@isep.pw.edu.pl

 

Układ precyzyjnego sterowania położeniem silnika BLDC przy dużych prędkościach obrotowych

1. Analiza topologii układu napędowego

2. Budowa modelu symulacyjnego

3. Analiza symulacyjna

5. Budowa układu eksperymentalnego

6. Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ stabilizacji położenia odwróconego wahadła o dwóch stopniach swobody

1. Budowa modeli symulacyjnych

2. Analiza czujników położenia wahadła

3. Analiza symulacyjna

4. Budowa i badania układu eksperymentalnego

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ precyzyjnego sterowania położeniem silnika liniowo –obrotowego

1. Analiza dostępnych rozwiązań

2. Budowa i analiza modeli symulacyjnych

3. Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego

4. Badania eksperymentalne

 

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ sterowania obrabiarką numeryczną przy wykorzystaniu pakietu Microsoft Robotic Developer Studio

1. Budowa modelu symulacyjnego obrabiarki

2.Opracowanie sterowników komponentów systemu dla MSRDS

3. Opracowanie oprogramowania sterującego obrabiarką

4. Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ napędowy serwonapędu ze sterowaniem przekształtnikowym

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Zastosowanie systemu GPRS w systemach pomiarowych oraz monitorowania w układach automatyki

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich sterowników do wizualizacji w procesach technologicznych na wybranych przykładach

 

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC Moellera w sterowaniu napędem elektrycznym

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie procesem technologicznym z wykorzystaniem sterownika PLC Siemens’a

 

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie układem napędowym z kartą pozycjonowania i pracy synchronicznej napędów w systemie master-slave

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie systemem LCN z wykorzystaniem WAP/WAN na przykładzie projektu hotelu

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Automatyka napędu pojazdu dwukołowego typu Segway"

1. Identyfikacja napędów stosowanych w pojeździe

2. Model komputerowy napędu

3. Symulacja wybranego układu napędowego

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Modelowanie i symulacja elektrowni wiatrowej z generatorem o magnesach trwałych

1. Opracowanie założeń modelu

2. Opracowanie boków i układu elektrowni

3. Badania komputerowe mocy w funkcji prędkości wiatru

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Projekt wstępny napędu pojazdu hybrydowego

1. Charakterystyka napędów produkowanych pojazdów hybrydowych

2. Opracowanie założeń

3. Projekt obwodu siłowego

4. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Napęd z silnikiem o magnesach trwałych w zastosowaniu do samochodu elektrycznego

1. Przegląd napędów pojazdów elektrycznych

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego pojazdu wraz z baterią akumulatorów

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne zasięgu pojazdu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Superkonedensatorowa kompensacja zmienności mocy czynnej napędu dźwigu osobowego

1.Opracowanie założeń

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego z uwzględnieniem układu superkondensatora

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie zdalnie sterowanego modelu pojazdu samochodowego zasilanego z metanolowego ogniwa paliwowego. (2 osoby)

1. Opracowanie założeń dla pojazdu zasilanego z ogniwa i baterii

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego

3. Opracowanie serowania zdalnego

4. Badania ruchu pojazdu

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Automatyka niekonwencjonalnej elektrowni wodnej

1. Przegląd elektrowni wodnych

2. Opracowanie ogólne układu elektrowni wodnej o regulowanej prędkości

3. Opracowanie modeli komputerowych i badania symulacyjne

4. Oszacowanie zysków energii w wyniku regulacji

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie środowiska graficznego do projektowania układów regulacji dla napędów prądu przemiennego (Matlab&Simulink, GUI = Graphical User Interface, dSpace, ControlDesk, FOC, DTC-SVM)

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski, tel 5120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie środowiska graficznego do projektowania estymatorów dla napędów prądu przemiennego (Matlab&Simulink, GUI = Graphical User Interface, dSpace, ControlDesk, FOC, DTC-SVM)

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski, tel 5120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Wybrane zagadnienia realizacji DATA CENTER

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Budynek ekologiczny (green building) – tendencje rozwojowe inteligentnego budynku

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Analiza porównawcza systemów zarządzających inteligentnych budynków BACnet i LonWorks

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl


 

 

Wizualizacja i zdalne sterowanie systemów zarządzających inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC w automatyce inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Prezentacja możliwości wizualizacji i zdalnego sterowania inteligentnych instalacji - opracowanie animacji komputerowej

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl