Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

Specjalność zalecana: Robotyka

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Projekt modernizacji napędu regulowanego pompy zasilającej w elektrociepłowni przemysłowej.

 1. badanie i pomiary w rzeczywistym obiekcie EC;
 2. wybór układu napędowego;
 3. badanie efektów oszczędności energii elektrycznej po modernizacji;
 4. wnioski.

dr inż. Zbigniew Szulc,

22 234 7415, zbigniew.szulc@isep.pw.edu.pl

 

Projekt generatora autonomicznego dla turbiny wiatrowej.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Komputerowe modelowanie niekonwencjonalnych źródeł energii (części elektrycznej i mechanicznej)

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Badanie przekształtnika współpracującego z siecią o napięciu odkształconym (harmoniczne, asymetria, zapad).

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Praca równoległa wielu źródeł tworzących wspólna sieć DC o zadanym poziomie napięcia DC

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Symulacja złożonych obiektów sterowania

 1. Wymiana danych między programami i urządzeniami
 2. Programowanie symulacji obiektu
 3. Wizualizacja procesu

dr inż. Remigiusz Olesiński, 7415, roles@isep.pw.edu.pl

 

Laserowy układ pomiaru przesunięcia liniowego

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Badania eksperymentalne

3.       3. Analiza przydatności zbudowanego układu

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Analiza czujników położenia ramienia robota w oparciu o mikromaszynowe czujniki MEMS

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Badania eksperymentalne

3.       3. Ocena parametrów uzyskanego układu

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Projekt sterowania budynku mieszkalnego z wykorzystaniem systemu IB -LCN

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Projekt sterowania procesem produkcyjnym z zastosowaniem sterownika PLC  

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Porównanie właściwości wykorzystania systemów sterowania EIB i LCN w instalacjach budynków inteligentnych

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Projekt sterowanie w systemie LCN domkiem jednorodzinnym

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Układ  serwonapędem ze sterowaniem przekształtnikowym

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

System sterowania maszyny zgrzewającej przy produkcji folii

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Projekt systemu sterowania i synchronizacji położenia urządzeń ciągu technologicznego produkcji opakowań szklanych

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Napęd samochodu elektrycznego z silnikiem BLSM.

1.          Przegląd napędów dla samochodu elektrycznego

2.          Projekt układu przekształtnikowego o mocy 30kW

3.          Opracowanie algorytmów sterowania oraz przygotowanie modeli symulacyjnych

4.          Wykonanie badań komputerowych

Lech M. Grzesiak, tel. 5123, Lech.Grzesiak@isep.pw.edu.pl

 

System BACnet - projekt sterowania centralą klimatyzacyjną

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

System BACnet – projekt podsystemu kontroli dostępu

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

System LCN – projekt sterowania instalacjami małego obiektu budowlanego

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

System EIB/KNX – projekt sterowania instalacjami małego obiektu budowlanego

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Automatyka napędu pojazdu dwukołowego typu Segway"

1. Identyfikacja napędów stosowanych w pojeździe

2. Model komputerowy napędu

3. Symulacja wybranego układu napędowego

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Modelowanie i symulacja elektrowni wiatrowej z generatorem o magnesach trwałych

1. Opracowanie założeń modelu

2. Opracowanie boków i układu elektrowni

3. Badania komputerowe mocy w funkcji prędkości wiatru

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Projekt wstępny napędu pojazdu hybrydowego

1. Charakterystyka napędów produkowanych pojazdów hybrydowych

2. Opracowanie założeń

3. Projekt obwodu siłowego

4. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Napęd z silnikiem o magnesach trwałych w zastosowaniu do samochodu elektrycznego

1. Przegląd napędów pojazdów elektrycznych

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego pojazdu wraz z baterią akumulatorów

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne zasięgu pojazdu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl


 

 

Superkonedensatorowa kompensacja zmienności mocy czynnej napędu dźwigu osobowego

1.Opracowanie założeń

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego z uwzględnieniem układu superkondensatora

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie zdalnie sterowanego modelu pojazdu samochodowego zasilanego z metanolowego ogniwa paliwowego. (2 osoby)

1. Opracowanie założeń dla pojazdu zasilanego z ogniwa i baterii

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego

3. Opracowanie serowania zdalnego

4. Badania ruchu pojazdu

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Automatyka niekonwencjonalnej elektrowni wodnej

1. Przegląd elektrowni wodnych

2. Opracowanie ogólne układu elektrowni wodnej o regulowanej prędkości

3. Opracowanie modeli komputerowych i badania symulacyjne

4. Oszacowanie zysków energii w wyniku regulacji

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl