Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Specjalność zalecana : Automatyka i Inżynieria Komputerowa

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Sterowanie napędami elektrycznymi w przepompowni sieci cieplnej z uwzględnieniem minimalizacji zużycia energii.

 1. identyfikacja obiektu rzeczywistego;
 2. opracowanie kryteriów sterowania;
 3. model symulacyjny sterowania napędami;
 4. wnioski.

dr inż. Zbigniew Szulc,

22 234 7415, zbigniew.szulc@isep.pw.edu.pl

 

Poprawa skutków oddziaływania na sieć zasilającą energoelektronicznego napędu dużej mocy poprzez stosowanie aktywnych obwodów wejściowych przemiennika częstotliwości.

 1. wykonanie pomiarów na rzeczywistych obiektach;
 2. opracowanie wyników badań;
 3. badania symulacyjne;
 4. wnioski.

dr inż. Zbigniew Szulc,

22 234 7415, zbigniew.szulc@isep.pw.edu.pl

 

Projekt generatora autonomicznego dla turbiny wiatrowej.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa symulatora laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Modelowanie charakterystyk mechanicznych i elektrycznych niekonwencjonalnych źródeł energii.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Implementacja charakterystyk na laboratoryjnym symulatorze z napędem elektrycznym
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Badanie przekształtnika współpracującego z siecią o napięciu odkształconym (harmoniczne, asymetria, zapad).

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl


 

 

Praca równoległa wielu źródeł energii tworzących wspólną sieć AC o standardowych parametrach.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Praca równoległa wielu źródeł tworzących wspólna sieć DC o zadanym poziomie napięcia DC

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Budowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego
 6. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie wysokotemperaturowego układu DC/DC z wykorzystaniem półprzewodnikowych elementów SiC.

 1. Model obwodowy przekształtnika z uwzględnieniem strat.
 2. Weryfikacja symulacyjna strat termicznych.
 3. Projekt obwodu prototypowego
 4. Badania temperaturowe i analiza strat termicznych
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie wysokotemperaturowego układu pomiaru prądu dla energoelektroniki

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modelu symulacyjnego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 3. Projekt prototypowy układu pomiaru prądu
 4. Badania temperaturowe i analiza strat termicznych
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Impulsowy kilkusekundowy generator prądu przemiennego o natężeniu do 500 A i częstotliwości z przedziału od 50 do 500 Hz

1.        Rozpoznanie stosowanego rozwiązania

2.        Opracowanie cyfrowego algorytmu układu sterowania ładowaniem i kontrolą rozkładu napięcia na sekcjach baterii superkondensatorów

3.        Symulacja układu ładowania baterii superkondensatorów z wykorzystaniem opracowanego algorytmu

4.        Projekt techniczny zamiany stosowanego układu analogowego układu sterowania na układ cyfrowy

Dr inż. Gustaw Przywara

22 2347945

przywara.g@wp.pl

 

Impulsowy kilkusekundowy generator prądu przemiennego o natężeniu do 500 A i częstotliwości z przedziału od 50 do 500 Hz

1.        Rozpoznanie stosowanego rozwiązania

2.        Opracowanie cyfrowego algorytmu układu sterowania formowaniem kształtu generowanego prądu

3.        Symulacja układu formowania kształtu generowanego prądu z wykorzystaniem opracowanego algorytmu

4.        Projekt techniczny zamiany stosowanego układu analogowego układu sterowania na układ cyfrowy

Dr inż. Gustaw Przywara

22 2347945

przywara.g@wp.pl


 

 

Mikroprocesorowe sterowanie napędu z silnikiem indukcyjnym

 1. Symulacyjne sprawdzenie algorytmu sterowania
 2. Implementacja algorytmu w programie mikroprocesora
 3. Uruchomienie i badania napędu

dr inż. Remigiusz Olesiński, 7415, roles@isep.pw.edu.pl

 

Uruchomienie stanowiska laboratoryjnego z serwonapędem

 1. Montaż zestawu serwonapędów Rexroth
 2. Programowanie sterownika
 3. Przygotowanie instrukcji laboratoryjnej

dr inż. Remigiusz Olesiński, 7415, roles@isep.pw.edu.pl

 

Układ sterowania silnika indukcyjnego z falownika matrycowego

1.        Analiza topologii oraz metod sterowania przekształtnika matrycowego

2.        Opracowanie modeli symulacyjnych

3.        Przeprowadzenie symulacji

4.        Rozbudowa i uruchomienie stanowiska laboratoryjnego

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ wymiany danych pomiędzy generatorami energii elektrycznej po sieci zasilającej

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Analiza symulacyjna układu

3.       Opracowanie i budowa układu eksperymentalnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ przetwornicy DC/DC wykorzystującej planarne elementy indukcyjne

1.       Analiza układu przetwornicy DC/DC

2.       Analiza symulacyjna

3.       Budowa i uruchomienie układu eksperymentalnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ sterownika tranzystorów IGBT pracujący w podwyższonych temperaturach

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Badania symulacyjne komponentów układu

3.       Opracowanie i budowa układu eksperymentalnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ stabilizacji położenia odwróconego wahadła o dwóch stopniach swobody

1.       Budowa modeli symulacyjnych

2.       Analiza czujników położenia wahadła

3.       Analiza symulacyjna

4.       4. Budowa i badania układu eksperymentalnego

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ precyzyjnego sterowania położeniem silnika liniowo –obrotowego

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Budowa i analiza modeli symulacyjnych

3.       Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Sterowanie 3-poziomowego przekształtnika złożonego AC/DC/AC wytwarzającego stabilizowane napięcie sinusoidalne w warunkach zmian napięcia wejściowego

1.          Przegląd topologii i metod sterowania przekształtników wielopoziomowych

2.          Model symulacyjny przekształtnika 3-poziomowego z diodami poziomującymi

3.          Opracowanie algorytmów modulacji i sterowania oraz wykonanie testów komputerowych

4.          Opracowanie modelu symulacyjnego przekształtnika złożonego AC/DC/AC

5.          Implementacja algorytmów sterowania a systemie mikrokontrolera DSP

6.          Wykonanie badań laboratoryjnych

Lech M. Grzesiak, tel. 5123, Lech.Grzesiak@isep.pw.edu.pl


 

 

Napęd z silnikiem PMSM ze sterowaniem od stanu i zakłóceń.

1.          Przegląd metod sterowania napędów z silnikiem PMSM

2.          Opracowanie modelu symulacyjnego napędu ze sterowaniem od stanu i zakłóceń

3.          Opracowanie algorytmów sterowania oraz wykonanie testów komputerowych

4.          Opracowanie i testowanie neuronowego estymatora zakłóceń

5.          Implementacja algorytmów sterowania a systemie mikrokontrolera DSP

6.          Wykonanie badań laboratoryjnych

Lech M. Grzesiak, tel. 5123, Lech.Grzesiak@isep.pw.edu.pl

 

Regulator procesów powtarzalnych w zastosowaniu do kształtowania napięcia sinusoidalnego.: projekt i badania eksperymentalne

1.          Przegląd topologii przekształtników i metody sterowania dla zagadnienia kształtowania napięcia sinusoidalnego.

2.          Przegląd metod sterowania dla procesów powtarzalnych

3.          Przygotowanie modelu symulacyjnego przekształtnika 1-fazowego

4.          Opracowanie algorytmów sterowania oraz wykonanie testów komputerowych

5.          Implementacja algorytmów sterowania a systemie mikrokontrolera DSP

6.          Wykonanie badań laboratoryjnych

Lech M. Grzesiak, tel. 5123, Lech.Grzesiak@isep.pw.edu.pl

 

Układ sterowania serwonapędu zasilanym z przemiennika częstotliwości

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie grupą dźwigów osobowych z wykorzystaniem sterowników PLC

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie napędem z falownikiem napięcia z wykorzystaniem sieci Profibus

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie paneli operatorskich i sterowników PLC  wizualizacji w procesach technologicznych na wybranych przykładach

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC Moellera w sterowaniu napędem elektrycznym

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie procesem technologicznym z wykorzystaniem sterownika PLC Siemens’a

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie układem napędowym z kartą pozycjonowania i pracy synchronicznej napędów w systemie master-slave

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Praca napędu w grupie dźwigów osobowych

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

System sterowania i synchronizacji położenia urządzeń ciągu technologicznego produkcji opakowań szklanych

Doc.dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie technologii embedded web server (serwer wbudowany) do sterowania i monitoringu napędu przekształtnikowego

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski, tel 5120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Przekształtnikowy napęd prądu przemiennego z silnikiem asynchronicznym (budowa stanowiska laboratoryjnego)

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski, tel 5120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Przekształtnikowy napęd prądu przemiennego z silnikiem synchronicznym (budowa stanowiska laboratoryjnego).

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski, tel 5120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Przekształtnikowy napęd prądu stałego (budowa stanowiska laboratoryjnego)

Dr inż. Bartłomiej Ufnalski, tel 5120

ufnalskb@isep.pw.edu.pl

 

Wybrane zagadnienia realizacji DATA CENTER

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Budynek ekologiczny (green building) – tendencje rozwojowe inteligentnego budynku

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Analiza porównawcza systemów zarządzających inteligentnych budynków BACnet i LonWorks

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl


 

 

Wizualizacja i zdalne sterowanie systemów zarządzających inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Wykorzystanie sterowników PLC w automatyce inteligentnych budynków

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Prezentacja możliwości wizualizacji i zdalnego sterowania inteligentnych instalacji - opracowanie animacji komputerowej

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie bezczujnikowe maszyny z magnesami trwałymi o polu osiowym - "bezszczotkowa lekka maszyna prądu stałego" w zastosowaniu do samochodu hybrydowego

1. Przegląd metod sterowania bezczujnikowego

2. Wymagania stawiane przez pojazd hybrydowy

3. Badania bezczujnikowego układu napędowego na istniejącym stanowisku w Zakładzie Napędu

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Modelowanie i symulacja układów napędowych

1. Opracowanie założeń

2. Opracowanie bloków układów napędowych

3. Opracowanie wybranego układu napędowego

4. Badania komputerowe modeli

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Projekt napędu pojazdu hybrydowego

1. Charakterystyka napędów produkowanych pojazdów hybrydowych

2. Opracowanie założeń z uwzględnieniem wykorzystania maszyn o magnesach trwałych

3. Projekt obwodu siłowego oraz układu regulacji

4. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Napęd z silnikiem o magnesach trwałych w zastosowaniu do samochodu elektrycznego

1. Przegląd napędów pojazdów elektrycznych

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego oraz regulatorów pojazdu wraz z baterią akumulatorów i superkondensatorem

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne zasięgu i dynamiki pojazdu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Niekonwencjonalna elektrownia wodna

1. Charakterystyk a pracy elektrowni wodnych

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego i regulacji prędkości  układu elektrowni wodnej o regulowanej prędkości generatora.

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Superkonedensatorowa kompensacja zmienności mocy czynnej napędu dźwigu osobowego

1.Opracowanie założeń

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego z uwzględnieniem układu superkondensatora

3.Opracowanie układu regulacji dźwigu z uwzględnieniem magazynu energii.

4. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne (w przypadku tematu dwuosobowego budowa modelu laboratoryjnego).

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Model komputerowy elektrowni wodnej o regulowanej prędkości

1.   Przegląd układów dla elektrowni wodnej o regulowanej prędkości

2.   Opracowanie schematu i bloków układu elektrowni wodnej

3.   Badania komputerowe

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Projekt układu KERS (Kinetic Energy Recovery System) dla pojazdów sportowych

1.Opracowanie założeń

2.Opracowanie obwodu silnoprądowego

3.Opracowanie układu regulacji

4.Bilans energetyczny napędu

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl