Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów Wydziału Elektrycznego w r. ak. 2009/2010

 

Zestawy tematów z Instytutu i Katedry proponowane oddzielne dla każdego kierunku  i każdego stopnia studiów. Tematy mogą być proponowane wspólne zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Zakład Napędu elektrycznego

www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/

Kierunek studiów: Elektrotechnika

Specjalność zalecana : Automatyka i Inżynieria Komputerowa

Lp.

Temat pracy dyplomowej i zakres

Opiekun pracy:tytuł, imię , nazwisko tel, mail

 

Projekt modernizacji napędu regulowanego pompy zasilającej w elektrociepłowni przemysłowej.

 1. badanie i pomiary w rzeczywistym obiekcie EC;
 2. wybór układu napędowego;
 3. badanie efektów oszczędności energii elektrycznej po modernizacji;
 4. wnioski.

dr inż. Zbigniew Szulc,

22 234 7415, zbigniew.szulc@isep.pw.edu.pl

 

Projekt generatora autonomicznego dla turbiny wiatrowej.

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Komputerowe modelowanie niekonwencjonalnych źródeł energii (części elektrycznej i mechanicznej)

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Badanie przekształtnika współpracującego z siecią o napięciu odkształconym (harmoniczne, asymetria, zapad).

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Praca równoległa wielu źródeł tworzących wspólna sieć DC o zadanym poziomie napięcia DC

 1. Uzasadnienie podjęcia tematu i analiza publikowanych rozwiązań.
 2. Budowa modeli matematycznych dla wybranych komponentów układu.
 3. Analiza i synteza metod regulacji.
 4. Weryfikacja symulacyjna.
 5. Podsumowanie i wnioski

dr inż. Grzegorz Iwański

22 2347415

iwanskig@isep.pw.edu.pl

 

Projekt sterowania budynku mieszkalnego z wykorzystaniem systemu IB –LCN

Doc. dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl


 

 

Projekt sterowania procesem produkcyjnym z zastosowaniem sterownika PLC  Siemens’a

Doc. dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Badanie energoelektronicznego układu rozruchu silnika klatkowego z optymalizacją poboru energii elektrycznej

Doc. dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Projekt sterowania grupą dźwigów osobowych pracujących w grupie

Doc. dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Projekt systemu sterowania i synchronizacji położenia urządzeń ciągu technologicznego produkcji opakowań szklanych

Doc. dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

System sterowania maszyny zgrzewającej przy produkcji folii

Doc. dr Jerzy Przybylski, tel 5121, jprzybyl@isep.pw.edu.pl

 

Sterowanie i wizualizacja procesu przemysłowego

 1. Opis procesu technologicznego
 2. Programowanie sterownika PLC
 3. Przygotowanie wizualizacji procesu

dr inż. Remigiusz Olesiński, 7415, roles@isep.pw.edu.pl

 

Układ sterowania silnika indukcyjnego z falownika matrycowego

1.        Analiza topologii oraz metod sterowania przekształtnika matrycowego

2.        Opracowanie modeli symulacyjnych

3.        Przeprowadzenie symulacji

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Układ wymiany danych pomiędzy generatorami energii elektrycznej po sieci zasilającej

1.       Analiza dostępnych rozwiązań

2.       Analiza symulacyjna układu

3.       Opracowanie i budowa układu eksperymentalnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

Model układu napędowego dla miniaturowego samochodu elektrycznego

1.       Analiza topologii układów napędowych w samochodach elektrycznych

2.       Budowa i analiza modeli symulacyjnych

3.       Budowa układu eksperymentalnego

4.       Badania eksperymentalne

Dr inż. Bartłomiej Kamiński, Tel. 5122, kaminskb@isep.pw.edu.pl

 

 

System BACnet - projekt sterowania centralą klimatyzacyjną

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

System BACnet – projekt podsystemu kontroli dostępu

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

System LCN – projekt sterowania instalacjami małego obiektu budowlanego

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

System EIB/KNX – projekt sterowania instalacjami małego obiektu budowlanego

Dr inż. Krzysztof Duszczyk, Tel. 7945

duszczyk@isep.pw.edu.pl

 

Modelowanie i symulacja elektrowni wiatrowej za generatorem o magnesach trwałych

1. Opracowanie założeń modelu

2. Opracowanie boków i układu elektrowni

3. Badania komputerowe mocy w funkcji prędkości wiatru

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Projekt wstępny napędu pojazdu hybrydowego

1. Charakterystyka napędów produkowanych pojazdów hybrydowych

2. Opracowanie założeń

3. Projekt obwodu siłowego

4. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Napęd z silnikiem o magnesach trwałych w zastosowaniu do samochodu elektrycznego

1. Przegląd napędów pojazdów elektrycznych

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego pojazdu wraz z baterią akumulatorów

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne zasięgu pojazdu.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Superkonedensatorowa kompensacja zmienności mocy czynnej napędu dźwigu osobowego

1.Opracowanie założeń

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego z uwzględnieniem układu superkondensatora

3. Opracowanie modelu komputerowego i badania symulacyjne.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Kompensacja mocy biernej małej elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym

1.Praca generatorowa maszyny klatkowej

2.Wyznaczenie zmienności mocy biernej w funkcji obciążenia dla elektrowni o 3 generatorach.

3.Opracowanie układu regulacji mocy biernej.

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Opracowanie zdalnie sterowanego modelu pojazdu samochodowego zasilanego z metanolowego ogniwa paliwowego. (2 osoby)

1. Opracowanie założeń dla pojazdu zasilanego z ogniwa i baterii

2. Opracowanie obwodu silnoprądowego

3. Opracowanie serowania zdalnego

4. Badania ruchu pojazdu

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Generator napędu hybrydowego jako rozrusznik silnik spalinowego

1.   Wyznaczenie wymagań momentu rozruchowego silnika spalinowego

2.   Opracowanie układu rozruchowego

3.   Badania komputerowe pracy układu rozruchowego

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl

 

Niekonwencjonalna elektrownia wodna

1.   Przegląd elektrowni wodnych

2.   Opracowanie ogólne układu elektrowni wodnej o regulowanej prędkości

3.   Oszacowanie zysków energii w wyniku regulacji

Prof. dr hab. Włodzimierz Koczara

Tel. 22 2347362

koczara@isep.pw.edu.pl