Instrukcja dotycząca złożenia pracy dyplomowej

Wzory: pierwszej strony pracy i etykiety na płytę

 

Prace dyplomowe wykonane i obronione przez studentów Zakładu: < < <
Dyplomanci Kierunek studiów Prowadzący Temat pracy Data egzaminu
Anna Maciejak,
Sylwester Nowicki
Automatyka Napędu dr Gustaw Przywara Impulsowy układ do pomiaru rezystancji w środowisku zakłóconym prądami błądzącymi. Mikroprocesorowy układ pomiarowy. (1) 15.07.1998
Marek Kostrzewski Automatyka Napędu dr Andrzej Ruda Zastosowanie sieci Interbus w komunikacji w automatyce przemysłowej. 28.06.1999
Bartłomiej Ufnalski Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Neuronowy symulator silnika AC odtwarzający wektor strumienia stojana oraz moment i prędkość. 30.06.1999
Rafał Mikusek Automatyka i Robotyka dr Andrzej Ruda Integracja systemów sterowania na płaszczyźnie Wizcon. 15.11.1999
Piotr Słodownik Inżynieria Sterowania dr Andrzej Ruda Opracowanie systemu nadzoru i sterowania rozdzielni energetycznej z wykorzystaniem pakietu Wizcon. 26.03.2000
Jerzy Dziwisz - Tarnowski Automatyka i Robotyka dr Lech Grzesiak Przetwornica DC/DC podwyższająca napięcie z izolowanym galwanicznie wyjściem. 30.05.2000
Piotr Jenda,
Krzysztof Skłodowski
Inżynieria Sterowania dr Andrzej Ruda Opracowanie systemu nadzoru i sterowania ogranicznika udźwigu dźwigu samojezdnego z wykorzystaniem sieci Interbus. 12.06.2000
Tomasz Kubera Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Projekt układu napędowego pompy wody z silnikiem 6 kV o mocy 1000 kW. 03.07.2000
Jacek Kościanek,
Robert A. Radzki
Automatyka i Robotyka dr Andrzej Ruda Sterowanie poprzez Internet systemem automatyki zbudowanym z wykorzystaniem sieci Interbus. (w) 31.08.2000
Robert Szafrański,
Robert Szewczyk
Automatyka i Robotyka dr Andrzej Ruda Opracowanie ekranowego pulpitu sterowania zadawaniem parametrów ruchu dla układu napędowego nadzorowanego przez sterownik PLC z wykorzystaniem pakietu Prodave MPI. 31.08.2000
Adam Brogowicz,
Igor Zając
Automatyka i Robotyka dr Lech Grzesiak Badania symulacyjne generatora pracującego ze zmienną, nadążającą za obciążeniem prędkością. 07.10.2000
Marcin Szulc Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Modelowanie komputerowe układu trójpoziomowego falownika napięcia. 07.10.2000
Rafał Pieszko Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Zastosowanie systemów informatycznych w realizacji inteligentnych budynków. 12.09.2000
Bartosz Różycki Inżynieria Sterowania dr Krzysztof DuszczykKomputerowy system zarządzania instalacją elektryczną niskiego napięcia. 12.09.2000
Piotr Woźnica, Maciej Przybylski Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Współpraca przekształtnikowego układu napędowego ze sterownikiem swobodnie programowalnym. (3) 12.10.2000 18.09.2002
Dariusz Król,
Piotr Mróz
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Sterowanie modelem dźwigu osobowego z zastosowaniem sterownika PLC. 12.10.2000
Marcin Wojciechowicz Automatyka i Robotyka dr Andrzej Ruda Zdalne monitorowanie i zadawanie parametrów w rozproszonych systemach automatyki z wykorzystaniem programu Wizcon. 12.10.2000
Arkadiusz Adamowicz,
Mirosław Król
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Realizacja regulatora fuzzy-logic z wykorzystaniem modułów sieci Interbus. 18.10.2000
Rafał Małkowski,
Marcin Moskwa
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Zastosowanie sterownika PLC SAIA do realizacji regulatora fuzzy-logic. (2) 18.10.2000
Wojciech Koszarny Automatyka i Robotyka dr Zbigniew Szulc Opracowanie koncepcji zasilania silnika indukcyjnego dużej mocy i średniego napięcia z przemiennika częstotliwości lub sieci energetycznej w systemie sterowania procesem przełączania. 31.10.2000
Emil Ernest,
Rafał Sztylka
Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Monitoring i sterowanie układu automatyki z wykorzystaniem sieci komputerowej Intranet/Internet. (1) 12.12.2000
Piotr Fabijański Automatyka Napędu dr Jerzy Przybylski Określenie widma harmonicznych w sygnałach napięciowych i prądowych zarejestrowanych przez oscyloskop cyfrowy. 12.12.2000
Marcin Hajduk Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Projekt układu falownika napięcia dla silnika 6 kV. 12.12.2000
Paweł Rojek Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Optymalizacja sterowania 1-fazowego falownika napięcia sinusoidalnego realizowanego w DSP. 12.12.2000
Adam Czarnecki Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Układ wytwarzania energii elektrycznej z ogniwem paliwowym (Fuel Cell) jako przekształtnikiem energii cieplnej na elektryczną oraz przekształtnikiem tranzystorowym. 11.01.2001
Andrzej Kania Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Realizacja modelu laboratoryjnego suwnicy sterowanej regulatorem fuzzy-logic. 15.01.2001
Dariusz Kania Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Współpraca bazy danych MS Access z procesem automatycznego sterowania. 15.01.2001
Mariusz Orłowski,
Robert Wyszkowski
Inżynieria Sterowania dr Andrzej Ruda Modernizacja systemu automatyki w ciągu technologicznym zamrażania. 03.04.2001
Tomasz Karwat Automatyka Napędu dr Gustaw Przywara Łącznik prądu przemiennego w zastosowaniu do bezprzerwowego dostarczania energii. 02.07.2001
Łukasz Górecki,
Łukasz Pluta
Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Falownik 3-fazowy z przewodem zerowym przeznaczony do zasilania odbiorników nieliniowych - realizacja sterowania w mikrokontrolerze DSP TMS320F243. 07.09.2001
Andrzej Bochenek,
Marek Wróbel
Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Współpraca przekształtnikowego układu napędowego ze sterownikiem swobodnie programowalnym. 11.09.2001
Adam Pawlikowski Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Napęd DTC - realizacja sterowania w mikrokontrolerze DSP TMS320F243. 11.09.2001
Zbigniew Bagiński Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Układ wytwarzania energii elektrycznej z ogniwem paliwowym (Fuel Cell) jako przekształtnikiem energii cieplnej na elektryczną oraz przekształtnikiem tranzystorowym. 11.09.2001
Marcin Kluczyk,
Arkadiusz Nowak
Automatyka Napędu dr Gustaw Przywara Impulsowy pomiar rezystancji w środowisku zakłóconym prądami błądzącymi. Mikroprocesorowy układ pomiarowy. 14.09.2001
Krzysztof Wejrzanowski,
Grzegorz Wodecki
Automatyka i Robotyka doc. dr Józef Łastowiecki Projektowanie i budowa stanowiska laboratoryjnego do badania układów napędowych z silnikiem skokowym. 17.09.2001
Ireneusz Dziedzic,
Michał Laskowski
Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Komputerowy system zarządzania instalacją elektryczną niskiego napięcia. 17.09.2001
Marcin Grzeczkowicz Automatyka Napędu dr Gustaw Przywara Przetwornica DC/DC do badania obciążalności prądowej tyrystorów i diod. 02.10.2001
Przemysław Heldt, Tomasz Osewski Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Stanowisko laboratoryjne z wykorzystaniem systemu EIB. 09.10.2001 25.06.2002
Artur Janowski,
Piotr Pacholski
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Symulator obiektu rzeczywistego dla sterownika PLC. Sterowanie wirtualnym obiektem. 11.10.2001
Fabian Kozicz Automatyka Napędu dr Remigiusz Olesiński Wykorzystanie programu Matlab do symulacji obiektu regulacji dla sterownika przemysłowego PLC. 18.10.2001
Zdzisław Chłodnicki,
Rafał Sienkiewicz
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Wizualizacja i sterowanie komputerowe układu napędowego. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego. 09.11.2001
Jarosław Stoczkowski,
Marian Paczóski
Magisterski uzupełniający dr Zbigniew Szulc Analiza pracy układu napędowego grupy pomp pod względem parametrów energetycznych. 20.12.2001
Robert Chojnacki Magisterski uzupełniający dr Zbigniew Szulc Projekt mikroprocesorowego sterowania natężeniem przepływu pomp pompowni. 20.12.2001
Michał Kacprzak Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Opracowanie wielokanałowego systemu akwizycji i wstępnej analizy sygnałów elektrokardiograficznych o wysokiej rozdzielczości. 28.12.2001
Piotr Kopeć,
Michał Strzelczak
Automatyka Napędu dr Zbigniew Szulc Układ do bezprzerwowego zasilania silnika indukcyjnego trójfazowego z dwóch systemów energetycznych. 28.12.2001
Arkadiusz Karpik Automatyka i Robotyka doc. dr Józef Łastowiecki Optymalizacja własności dynamicznych silnika skokowego. 15.01.2002
Paweł Górski Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Przekształtnik DC/DC z transformatorem wysokiej częstotliwości. 15.01.2002
Paweł Stolarski Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Współpraca bazy danych SQL Server z procesem automatycznego sterowania. 15.01.2002
Juliusz Ziemak Automatyka Napędu doc. dr Józef Łastowiecki Serwowzmacniacz silnika prądu stałego. Układ tłumienia drgań. 29.01.2002
Arkadiusz Kobus, Stanisław Konwerski Inżynierski Zaoczny prof. Włodzimierz Koczara Stanowisko badawcze zespołu wytwarzania energii elektrycznej z generatorem o regulowanej prędkości obrotowej. 20.06.2002
Wiesław Bieńkowski, Tomasz Krajewski Inżynierski Zaoczny prof. Włodzimierz Koczara Stanowisko badawcze zespołu wytwarzania energii elektrycznej z generatorem o regulowanej prędkości obrotowej. 20.06.2002
Robert Król Inżynierski Zaoczny dr Andrzej Ruda Opracowanie układu do odwzorowania położenia kabiny i symulacja stanów pracy dźwigu na stanowisku szkoleniowym OTIS z wykorzystaniem sterownika PLC 25.06.2002
Jaromir Borowski Inżynierski Zaoczny dr Andrzej Ruda Wizualizacja procesu technologicznego w oparciu o urządzenie mieszające produkty Intermix 25.06.2002
Cezary Ruciński Inżynierski Zaoczny dr Andrzej Ruda Napęd mechanizmu jazdy suwnicy z synchronizacją współbieżności ruchu z silnikami klatkowymi i przekształtnikami Lenze typu 9300 Servo 25.06.2002
Jarosław Mroczkowski Magisterski uzupełniający dr Zbigniew Szulc Projekt układu rozruchowego typu Soft-Start średniego napięcia do silnika indukcyjnego klatkowego 3,7 MW, 6 kV napędzającego młyn ścierający w papierni. 05.07.2002
Piotr Piersa Magisterski uzupełniający dr Zbigniew Szulc Projekt układu rozruchowego z przemiennikiem częstotliwości średniego napięcia do silnika synchronicznego 10 MW, 6kV. 05.07.2002
Robert Roszkiewicz Inżynierski Zaoczny dr Andrzej Ruda Zautomatyzowanie pomiaru charakterystyk w stanowisku laboratoryjnym z silnikiem prądu stałego. 05.07.2002
Radosław Gancarz Inżynierski Zaoczny dr Zbigniew Szulc Badanie zjawisk ubocznych w silniku indukcyjnym klatkowym zasilanym z przemiennika częstotliwości. 05.07.2002
Marcin Domański Automatyka i Robotyka dr Zbigniew Szulc Analiza restartu (powtórnego załączenia) układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości typu ACS 600 przy zaniku i powrocie napięcia zasilającego. 05.07.2002
Radosław Miziewicz, Tomasz Starzomski Automatyka Napędu dr Gustaw Przywara Dwufazowy przekształtnik tranzystorowy PWM. 15.07.2002
Andrzej Smulko Inżynierski Zaoczny dr Gustaw Przywara Przetwornica DC/DC do badania obciążalności prądowej tyrystorów i diod. 15.07.2002
Norbert Gajewski Inżynierski Zaoczny prof. Włodzimierz Koczara Projekt układu regulacji wydajności pompowni wodociągowej. 18.09.2002
Jacek Gajewski Automatyka i Robotyka doc. dr Józef Łastowiecki Układ pomiaru prądu ze sprzężeniem magnetycznym i zerowym średnim polem magnetycznym z "częstotliwościową" detekcją wartości prądu. 23.09.2002
Jarosław Czapliński Automatyka i Robotyka doc. dr Józef Łastowiecki System bezkontaktowego dostarczania energii elektrycznej do ruchomych odbiorników. 23.09.2002
Krzysztof Skłodowski, Piotr Słodownik Magisterski Uzup. Zaoczny dr Andrzej Ruda Analiza możliwości współpracy różnych systemów nadzoru i sterowania na przykładzie pakietów Wizcon i PcWorx. 23.09.2002
Arkadiusz Kaszewski, Paweł Roszczyk Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Napęd AC ze sterowaniem wektorowym falownika realizowanym w mikrokontrolerze DSP - TMS320LF2406. 1.10.2002
Grzegorz Drzazga, Rafał Jarosz Magisterski Uzup. Zaoczny prof. Włodzimierz Koczara Energooszczędny napęd wielkiej mocy w automatyce przemysłowej. 1.10.2002
Marcin Jasiński, Mariusz Jurczak Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Wybrane zagadnienia realizacji "inteligentnego budynku" w oparciu o system EIB. 31.10.2002 30.06.2003
Robert Sulik Automatyka Napędu dr Jerzy Przybylski Komputerowe sterowanie i monitoring napędem z przemiennikiem częstotliwości Mikromaster MM75. 9.12.2002
Marcin Klepacz, Łukasz Skorupka Automatyka Napędu dr Krzysztof Duszczyk Technologia "Lonworks" w realizacji inteligentnych budynków. (2) 9.12.2002
Janusz Barbarewicz, Romuald Rokicki Automatyka Napędu dr Andrzej Ruda Opracowanie algorytmu komunikacji i wymiany danych w układach automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sieci Profibus. 9.12.2002
Grzegorz Wilczewski,
Jacek Schoen
Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Jakość energii elektrycznej i metody jej pomiaru. 9.12.2002 08.07.2003
Sebastian Sroka Inżynierski dr Zbigniew Szulc Analiza modernizacji układów napędowych na bloku 200MW. 9.12.2002
Marcin Kozłowski,
Dariusz Mierzanowski
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Projekt systemu automatycznego zarządzania, sterowania i wizualizacji magazynu kontenerowego. 16.12.2002
Grzegorz Gacioch,
Paweł Stempowicz
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Zdalne sterowanie obiektem kontrolowanym przez sterownik PLC. 16.12.2002
Krzysztof Obernikowicz Magisterski uzupełniający dr Zbigniew Szulc Zjawiska uboczne i pasożytnicze przy zasilaniu silników indukcyjnych z przemienników częstotliwości. 16.12.2002
Robert Górski Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Alternatywne i autonomiczne źródła energii elektrycznej z przekształtnikami energoelektronicznymi. 19.12.2002
Tomasz Krawcow Automatyka i Robotyka doc. dr Józef Łastowiecki System bezkontaktowego dostarczania energii elektrycznej do ruchomych odbiorników. 15.01.2003
Wiktor Malesza,
Tomasz Pych
Automatyka i Robotyka dr Remigiusz Olesiński Programowanie regulatora rozmytego dla sterownika PLC. 20.01.2003
Grzegorz Iwański Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Prostownik tranzystorowy z układem sterowania zapewniającym pobór prądu sinusoidalnego. 30.01.2003
Karolina Syczuk Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Realizacja "Inteligentnego domu" z wykorzystaniem systemu X-10. 10.02.2003
Jacek Janiszewski Inżynierski Zaoczny dr Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie sieci PROFIBUS do komunikacji przekształtnikowego układu napędowego ze sterownikiem PLC. 10.02.2003
Jakub Kozakiewicz,
Piotr Ostrowski
Automatyka Napędu dr Remigiusz Olesiński Wizualizacja i sterowanie procesem przemysłowym z wykorzystaniem sterowania dostosowawczego. 26.02.2003
Mateusz Ostrowski Automatyka Napędu dr Andrzej Ruda Komunikacja z serwonapędem z silnikiem skokowym w sieci automatyki Profibus. 23.04.2003
Jarosław Wyszkowski Inżynierski Zaoczny dr Andrzej Ruda Projekt układu napędowego grupowego w maszynie drukarskiej z zastosowaniem wyrobów firm: Bosch-Rexroth, Lenze i Danfoss. 23.04.2003
Marcin Dreksler, Rafał Stelmach Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie sterownika PLC do realizacji funkcji automatyki w małym obiekcie budowlanym. 18.06.2003
Dominik Lesiński Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie analizatora parametrów sieci AS3 do badania oddziaływania odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą. (2) 18.06.2003
Marek Pokojski, Marcin Jagiełło Inżynierski Zaoczny dr Gustaw Przywara Układ doładowywania i kontroli stanu naładowania akumulatora. 18.06.2003
Jerzy Mizenski, Bartosz Nowicki Automatyka Napędu dr Krzysztof Duszczyk Realizacja funkcji inteligentnego budynku w oparciu o technologię EIB. 30.06.2003
Mieszko Pindera Automatyka Napędu dr Gustaw Przywara Zawory spinowe i ich zastosowanie w biochipach. 30.06.2003
Paweł Krajewski Inżynierski Zaoczny dr Andrzej Ruda Sterowanie węzła centralnego ogrzewania oraz regulacja ciśnienia dyspozycyjnego. 30.06.2003
Sławomir Młodziejewski Magisterski Uzup. Zaoczny dr Andrzej Ruda Zidentyfikowanie własności dynamicznych serwonapędu pozycjonującego PLC. 30.06.2003
Marek Blat Magisterski Uzup. Zaoczny dr Andrzej Ruda Wymiana danych między systemem automatyki i aplikacjami archiwizacji. 30.06.2003
Michał Wygralak Automatyka Napędu dr Andrzej Ruda Przesyłanie obrazów przez internet do nadzorowania układów sterowników PLC. 30.06.2003
Tomasz Basaj, Adam Włastowski Automatyka Napędu dr Krzysztof Duszczyk Realizacja funkcji inteligentnego budynku w oparciu o technologię EIB. 08.07.2003
Damian Kędziorek, Tomasz Beliniak Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Zastosowanie sterowników PLC do realizacji inteligentnego sterowania systemem grzewczym. 08.07.2003
Jakub Sobolewski Automatyka Napędu dr Lech Grzesiak Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania dopasowującego się do obciążenia źródła energii elektrycznej. 04.08.2003
Radomir Ciećwierz Magisterski uzupełniający dr Zbigniew Szulc Projekt napędu pompy sieciowej z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości niskiego napięcia z podwójną transformacją. 07.08.2003
Adam Bednarczyk Magisterski uzupełniający dr Gustaw Przywara Przetwornica DC/DC do badania obciążalności prądowej tyrystorów i diod. 27.08.2003
Piotr Jakubowski Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Metody i układy bezczujnikowego sterowania silnikiem z magnesami trwałymi. 27.08.2003
Emil Gmurczyk, Cezary Dzienis Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Źródło napięcia jednokierunkowego o sterowanym przebiegu z zastosowaniem superkondensatorowego magazynu energii. 27.08.2003
Rossa Grzegorz Automatyka Napędu dr hab. Lech Grzesiak Opracowanie modeli symulacyjnych i badania falowników 3-fazowych (Matlab/Simulink). 29.09.2003
Warowny Maciej Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Fuel cell application in autonomous systems generating electrical energy. The project of power supply anad heat a single house. 29.09.2003
Pyśk Grzegorz Automatyka i Robotyka doc. dr hab. Józef Łastowiecki Budowa i badanie trójwymiarowego modelu symulacyjnego transformatora ślizgowego. 29.09.2003
Jacek Ryniecki Automatyka Napędu dr Andrzej Ruda Komunikacja w rozproszonym systemie automatyki zbudowanym w oparciu o sieć Profibus. 14.10.2003
Sylwester Buta Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Analiza pracy generatora asynchronicznego zasilanego od strony wirnika. 14.10.2003
Piotr Piotrowski, Tomasz Więch Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Układ elektrowni autonomicznej z wykorzystaniem energii wiatru, energii słonecznej, magazynu energii dla zasilania domu jednorodzinnego. 14.10.2003
Jarosław Majewski, Mariusz Miąskiewicz Automatyka i Robotyka dr Krzysztof Duszczyk Realizacja systemu kontroli dostępu z wykorzystaniem technologii LonWorks. 28.10.2003
Przemysław Kościelniak Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Inteligentny start oraz sterowanie wektorowe silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w wirniku. 28.10.2003
Łukasz Cybulski,
Michał Grzelewski
Automatyka Napędu dr Zbigniew Szulc Badanie możliwości zastosowania napędu regulowanego typu DTC lub Soft-start z silnikami 1000kW/6kV do taśmociągu w kopalni odkrywkowej. 28.10.2003
Paweł Wiśniewski Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Ogniwo paliwowe jako źródło zasilające samodzielne stanowisko komputerowe. 28.10.2003
Jan Kalwoda Automatyka Napędu dr Remigiusz Olesiński Multimedialna prezentacja stanowiska laboratoryjnego. 17.12.2003
Krzysztof Baszkiewicz, Michał Warzec Automatyka i Robotyka doc. dr hab. Józef Łastowiecki Badanie zjawiska lewitacji magnetycznej z wykorzystaniem magnesów trwałych w układzie matryce Halbacha. 13.01.2004
Artur Drenk Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Projekt mikroelektrowni do autonomicznego zasilania urządzeń przenośnych przy zastosowaniu ogniw paliwowych. 5.02.2004
Paweł Banasiak Magisterski uzupełniający dr Krzysztof Duszczyk System gwarantowanego zasilania dla inteligentnego budynku. 5.02.2004
Artur Piekarski Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Niekonwencjonalne zasilanie dla potrzeb telekomunikacji. 5.02.2004
Rafał Broda Automatyka Napędu dr hab. Lech Grzesiak Właściwości elektrochemicznych magazynów energii elektrycznej i wybrane metody ich ładowania. 10.03.2004
Maciej Bernadkiewicz, Marek Dobosz Inżynierski I st. dr Andrzej Ruda Aspekty transmisji szeregowej w linii technologicznej produkcji betonu komórkowego. 17.03.2004
Rafał Gałązka Inżynierski I st. dr Andrzej Ruda Modernizacja układu automatyki prasy PAWN 40Sb z wykorzystaniem sterownika programowalnego SIMAIC S7-200. 17.03.2004
Marcin Gontarski Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Wind energy conversion system with permanent magnet synchronous generator. 11.05.2004
Andrzej Karolak Inżynierski prof. Włodzimierz Koczara Energooszczędne napędy pompowni przemysłowych i komunalnych. 11.05.2004
Adam Cwalina Inżynierski dr inż. Jerzy Przybylski Analiza porównawcza rozwiazań układów napędowych z silnikiem średniego napięcia zasilanego z przemiennika częstotliwosci. 14.06.2004
Adam Błoński Inżynierski dr inż. Krzysztof Duszczyk Stanowisko badawcze zabezpieczeń silników elektrycznych. 14.06.2004
Piotr Banasiewicz Inżynierski dr inż. Andrzej Ruda Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji układu sterowania zespołami pompowymi z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC. 14.06.2004
Dwornik Paweł Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk Sterowanie poprzez internet systemem inteligentnego budynku realizowanym w technologii EIB. 14.06.2004
Adam Jarosiewicz Inżynierski dr inż. Gustaw Przywara Przetwornica DC/DC do badania obciążalności prądowej trystorów i diod. 14.06.2004
Andrzej Małek Inżynierski dr inż. Gustaw Przywara Oddziaływanie napędów z przekształtnikami półprzewodnikowymi na sieć zasilającą. 14.06.2004
Marcin Kot,
Radosław Mirowski
Automatyka Napędu dr inż. Andrzej Ruda Opracowanie systemu sterowania i zarządzania zautomatyzowanym parkingiem wielopoziomowym. 29.06.2004
Paweł Kochanowski Inżynierski dr hab. Lech Grzesiak Opracowanie programu wizualizacji dla przekształtnikowego systemu wytwarzania energii elektrycznej. 29.06.2004
Adam Abramczyk Inżynierski prof. Włodzimierz Koczara Zasilanie budynku jednorodzinnego z elektrowni wiatrowej połączonej z siecią sztywną i baterią. 29.06.2004
Robert Brzuch,
Mirosław Kachaniak
Inżynierski dr inż. Gustaw Przywara Zasilacz małej mocy prądu stałego bez przetwarzania 24 +-300 V. 29.06.2004
Józef Kwit Magisterski uzupełniający prof. Włodzimierz Koczara Zastosowanie ogniw paliwowych w pojazdach samochodowych. 07.07.2004
Łukasz Niesłuchowski,
Marcin Kantorowski
Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla celu zasilania domku jednorodzinnego. 07.07.2004
Piotr Domaszczyński,
Jarosław Rutkowski
Automatyka Napędu dr inż. Zbigniew Szulc Sposoby zabezpieczania przemiennika częstotliwości od przepięć przychodzących z sieci. 07.07.2004
Piotr Grzyb,
Adam Sokalski
Automatyka Napędu dr hab. Lech Grzesiak Wybrane metody sterowania napędu prądu stałego z czterokwadrantowym przekształtnikiem DC/DC. 09.09.2004
Magdalena Stankiewicz,
Marcin Walewski
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk Wizualizacja inteligentnych systemów zarządzania budynkiem EIB. 09.09.2004
Marcin Dąbrowski,
Mariusz Szepietowski
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk Zastosowanie teorii FALKOWEJ w analizie jakości energii elektrycznej. 23.09.2004
Mariusz Kisiel,
Piotr Mięgoć
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk System gwarantowanego zasilania inteligentnego budynku. 23.09.2004
Robert Król Magisterski uzupełniający dr inż. Jerzy Przybylski Sterowanie pracą grupy dwóch dźwigów z wykorzystaniem sterownika PLC. 29.09.2004
Mirosław Kozieński Automatyka i Robotyka dr inż. Jerzy Przybylski Wykorzystanie karty synchronizacji w napędzie pozycyjnym z zastosowaniem przemiennika częstotliwości VLT 5004 firmy Danfoss. 29.09.2004
Wojciech Sobociński Magisterski uzupełniający dr inż. Zbigniew Szulc Projekt regulowanego układu napędowego wentylatora obiegowego suszarni wiórów z silnikiem indukcyjnym klatkowym o mocy 800 kW i napięciu 6 kV. 29.09.2004
Andrzej Kowalik Magisterski uzupełniający dr inż. Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie Internetu do sterowania i wizualizacji instalacji inteligentnego budynku. 11.10.2004
Adam Pogroszewski Inżynierski prof. Włodzimierz Koczara Napędy hybrydowe pojazdów osobowych - przegląd i projekt. 27.10.2004
Piotr Bruszewski,
Mariusz Ostapiuk
Automatyka i Robotyka dr inż. Andrzej Ruda Integracja systemów automatyki z wykorzystaniem sieci Profibus-DP. 10.11.2004
Przemysław Kania,
Mariusz Tomaszewski
Automatyka i Robotyka dr inż. Andrzej Ruda Zastosowanie Ethernetu przemysłowego do komunikacji w systemach automatyki. 10.11.2004
Jaromir Borowski,
Tomasz Krajewski
Magisterski uzupełniający prof. Włodzimierz Koczara Stanowisko badawcze zespołu wytwarzania energii elektrycznej z generatorem o regulowanej prędkości obrotowej. 10.11.2004
Grzegorz Kubeł,
Andrzej Tyborowski
Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Opracowanie interfejsu do komunikacji między sterownikami cyfrowymi opartymi na procesorze ADSP-21061 SHARC. 06.12.2004
Paweł Kuchnia,
Piotr Osówniak
Automatyka i Robotyka dr inż. Gustaw Przywara Napęd wodzika w układzie zasypowym stanowiska laboratoryjnego do wykorzystania odpadów drewnianych. 06.12.2004
Arkadiusz Major,
Norbert Ślusarczyk
Automatyka Napędu dr inż. Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie systemu EIB do sterowania instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji inteligentnego budynku. 06.12.2004
Arkadiusz Witkowski,
Sebastian Ryżko
Automatyka Napędu prof. dr hab. Józef Łastowiecki Analiza pracy, projekt, budowa dwukierunkowej przetwornicy DC/DC o wysokiej sprawności z minimalną liczbą łączników. 20.12.2004
Jerzy Anulewicz,
Grzegorz Czerwiński
Magisterski uzupełniający dr inż. Zbigniew Szulc Analiza jakości zasilania w energię elektryczną budynku przemysłowego. 21.12.2004
Konrad Wciślik Automatyka Napędu dr inż. Jerzy Przybylski Komputerowy system określania parametrów w sieciach o odkształconych sygnałach. 21.12.2004
Michał Kupis,
Andrzej Rutkowski
Automatyka i Robotyka dr inż. Gustaw Przywara Impulsowy pomiar rezystancji w sieci powrotnej trakcji elektrycznej prądu stałego. 11.01.2005
Marek Mazur,
Marcin Struzik
Automatyka Napędu dr inż. Remigiusz Olesiński Zdalne sterowanie i kontrola - modemowa łączność ze sterownikiem PLC. 11.01.2005
Paweł Sztek Automatyka i Robotyka dr inż. Remigiusz Olesiński Zastosowanie modemów radiowych w systemach zdalnego sterowania. 11.01.2005
Donat Błaszczyk,
Piotr Frelek
Automatyka Napędu dr inż. Remigiusz Olesiński Sterowanie rozmyte wahadła odwróconego. 18.01.2005
Paweł Brzozowski Automatyka Napędu dr inż. Andrzej Ruda Opracowanie algorytmów sterowania i obsługi zautomatyzowanego terminala kontenerowego. 16.03.2005
Dariusz Graczyk,
Sławomir Kujawa
Inżynierski Zaoczny dr inż. Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie technologii EIB do sterowania wybranymi funkcjami inteligentnego budynku. 16.03.2005
Marcin Adamczyk,
Tomasz Bożek
Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Projekt samodzielnego systemu zasilania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem turbiny wiatrowej. 16.03.2005
Adam Sobota Automatyka i Robotyka dr inż. Andrzej Ruda Integracja niekompatybilnych systemów automatyki S7-300 i PCD2. 16.05.2005
Jarosław Cichocki Inżynieria Sterowania dr inż. Andrzej Ruda Metody pomiarowe i urządzenia do określania przemieszczeń liniowych i kątowych. 30.05.2005
Krzysztof Chojnowski,
Kamil Rzepiński
Inżynierski dr inż. Gustaw Przywara Zasilacz małej mocy prądu stałego 50 - 300V. 30.05.2005
Mariusz Karpiuk,
Jacek Krysiak
Inżynieria Sterowania dr inż. Andrzej Ruda Opracowanie algorytmów sterowania urządzeniem klimatyzacyjnym dla sterownika PLC. 20.06.2005
Piotr Nieciecki,
Marcin Judziewicz
Inżynierski dr inż. Krzysztof Duszczyk Adaptacja stanowiska inteligentnego budynku do sterowania z wykorzystaniem Internetu. 22.06.2005
Michał Sekuła,
Krzysztof Nowacki
Inżynierski dr inż. Krzysztof Duszczyk Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego inteligentnego budynku zrealizowanego w technologii EIB; sterowanie przez Internet. 22.06.2005
Michał Kołtuniak,
Jacek Kostrzyński
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk System BMS centralnego nadzoru obiektu budowlanego - analiza działania instalacji HVAC. 28.06.2005
Marcin Woźniak,
Andrzej Gąsiński
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk Sterowanie i monitoring inteligentnego budynku poprzez Internet z wykorzystaniem Eibportu. 28.06.2005
Paweł Piasta,
Robert Borek
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk Sterowanie i monitoring instalacji EIB z wykorzystaniem Internetu. 06.07.2005
Wojciech Sajdek Magisterski uzupełniający dr inż. Zbigniew Szulc Analiza porównawcza zużycia energii elektrycznej przez dźwig osobowy z silnikiem dwubiegowym i z silnikiem sterowanym przez przemiennik częstotliwości. 06.07.2005
Jarosław Włodarczyk,
Janusz Wiśniewski
Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Bezczujnikowy układ regulacji prędkości silnika z magnesami trwałymi. 07.07.2005
Marcin Laskus,
Sebastian Potrząsaj
Inżynierski Zaoczny prof. Włodzimierz Koczara Projekt systemów zabezpieczeń obiektu typu inteligentny budynek. 13.07.2005
Grzegorz Gąbka Automatyka Napędu prof. nzw. Lech Grzesiak Opracowanie regulatorów strumienia i momentu oraz tablicy łączeń z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych dla napędu DTC. 13.07.2005
Michał Janusik Automatyka Napędu prof. nzw. Lech Grzesiak Modele symulacyjne i układy wyrównywania rozkładu napięć w superkondensatorowych magazynach energii. 13.07.2005
Michał Borkowski,
Łukasz Dragan
Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Implementacja układu sterowania typu deatbeat dla falownika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym na układzie programowalnym typu FPGA. 30.08.2005
Michał Sidor,
Andrzej Grzegorzewski
Automatyka i Robotyka dr inż. Andrzej Ruda Zastosowanie Ethernetu do komunikacji między sterownikami PLC. 30.08.2005
Krzysztof Ruda,
Marcin Samołówka
Automatyka Napędu dr inż. Remigiusz Olesiński Automatyzacja stanowiska laboratoryjnego do badań układu napędowego. 02.09.2005
Paweł Hańczur Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara Układ napędowy z bezszczotkowym silnikiem o magnesach trwałych. 02.09.2005
Łukasz Zyskowski Automatyka Napędu prof. nzw. Lech Grzesiak Falownik napięcia sinusoidalnego sterowany z wykorzystaniem regulatora stanu – implementacja algorytmów regulacji w procesorze sygnałowym TMS320LV2406A. 02.09.2005
Mariusz Urbanik Automatyka Napędu prof. nzw. Lech Grzesiak Optymalizacja regulatorów w napędzie z silnikiem indukcyjnym. 02.09.2005
Piotr Zając,
Filip Grecki
Automatyka i Robotyka prof. Włodzimierz Koczara Ośmiobitowy mikrokontroler Atmel AVR jako uniwersalny sterownik PWM do zastosowań w układach napędowych z silnikami prądu stałego. 16.09.2005
Paweł Klimczak Automatyka Napędu prof. Włodzimierz Koczara DC-DC Converter for PEM Fuel Cell ( Przekształtnik DC-DC dla ogniwa Paliwowego PEM). 16.09.2005
Rafał Konowrocki,
Mariusz Szymanowski
Automatyka i Robotyka dr inż. Krzysztof Duszczyk Wizualizacja instalacji inteligentnego budynku zrealizowanego w technologii LonWorks. 20.09.2005
Agnieszka Sobiech Automatyka Napędu prof. nzw. Lech Grzesiak Projekt regulatora prędkości obrotowej silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metod LMI. 27.09.2005
Bartłomiej Kiełczewski,
Grzegorz Pisarek
Automatyka Napędu dr inż. Gustaw Przywara Układ do hamowania silnika prądu stałego w stanowisku laboratoryjnym. 27.09.2005
Arkadiusz Lach,
Maciej Siedlecki
Automatyka Napędu dr inż. Gustaw Przywara Układ napędowy z silnikiem prądu stałego z magnesami trwałymi. 27.09.2005
Mariusz Jagiełło,
Marek Pokojski
Magisterski uzupełniający dr inż. Gustaw Przywara Przetwornica do badania zjawiska naskórkowości. 27.09.2005
świostek Arkadiusz,
Partyka Paweł
Elektrotechnika Dr. inż. Jerzy Przybylski Wykorzystanie sterowników PLC Meller i sieci Profibus DP w układach napędowych. 10.10.2005
Klonowski Kamil,
Pędzich Piotr
Elektrotechnika dr inż. Gustaw Przywara Przetwornica do badania zjawiska naskórkowości. 10.11.2005
Styszko Paweł Elektrotechnika Dr inż. Remigiusz Olesiński Zastosowanie bezprzewodowej łączności ze sterownikiem PLC. 11.10.2005
Chrzanowski Adrian,
Wójcik Michał
Informatyka Dr inż. Remigiusz Olesiński Komunikacja i wymiana danych między PLC i urządzeniami nadzoru w sieciach elektrycznych. 11.10.2005
Rogowski Miłosław,
Rybka Piotr
Elektrotechnika Prof. Dr hab. Włodzimierz Koczara Rezonansowy przekształtnik obniżający napięcie przełączany przy zerowym prądzie lub zerowym napięciu. 15.11.2005
Reterski Marek Automatyka i Robotyka Dr. inż. Jerzy Przybylski Sterowanie pracą grupy dźwigów z wykorzystaniem sterowanika PLC. 30.11.2005
Łoziński Piotr,
Zalewski Marcin
Automatyka i Robotyka Dr inż. Krzysztof Duszczyk System kontroli dostępu zrealizowany w technologii LonWorks – modyfikacja stanowiska laboratoryjnego. 22.12.2005
Olechowski Grzegorz,
Smółka Łukasz
Automatyka i Robotyka Dr inż. Krzysztof Duszczyk Wykorzystanie oprogramowania SymmetrE do wizualizacji i monitoringu instalacji inteligentnego budynku. 22.12.2005
Sadura Jolanta,
Żurowski Seweryn
Elektrotechnika Dr. inż. Jerzy Przybylski Wykorzystanie karty synchronizacji i pozycjonowania SYNCPOS w napędzie silnika asynchronicznego klatkowego z zastosowaniem przemiennika częstotliwości VLT serii 5000 firmy Danfoss. 22.12.2005
Twardo BogdanElektrotechnika Dr. inż. Zbigniew Szulc Projekt regulowanego napędu elektrycznego z przemienikiem częstotliwości średniego napięcia do pomp transportujących wodę na duże odległości. 17.01.2005
Kosowski SebastianElektrotechnika Dr. inż. Zbigniew Szulc Projekt zastosowania bezpośredniego sterowania momentem w układzie napędowym prasy wulkanizacyjnej FAUR 63,5. 20.01.2006
To miejsce czeka na Ciebie        

(1), (2), (3), (w) - pierwsze, drugie, trzecie miejsce lub wyróżnienie w wydziałowym konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową

Instrukcja dotycząca złożenia pracy dyplomowej

Wzory: pierwszej strony pracy i etykiety na płytę

 

Zainteresowanych proszę o podawanie aktualnych adresów lub stron www.
RO