Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Przedmioty prowadzone
w Zakładie Napędu Elektrycznego

Elektrotechnika, I stopień studia stacjonarne

Kierunkowe

 • Maszyny elektryczne W30, L30, sem. 4 i 5
 • Napęd elektryczny W15, L15, sem. 4 i 5
 • Programowalne układy automatyki W15, L15, sem. 4

Specjalność Elektronika Przemysłowa

 • Automatyka napędu W15, ZK15, L30, sem. 6 i 7
 • Projektowanie układów elektronicznych P15, sem. 6
 • Procesory sygnałowe w energoelektronice L30, sem. 6
 • Sterowniki przemysłowe W15, L15, sem. 6
 • Systemy komunikacyjne w automatyce przemysłowej W15, L15, sem. 7
 • Systemy inteligentnych budynków W15, L15, sem. 6

Specjalność Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne

 • Maszyny w robotyce i informatyce W30, L30, sem. 6
 • Układy zasilania i regulacji maszyn elektrycznych W15, L15, sem. 6
 • Metody projektowania maszyn i urządzeń W15, P30, sem. 6 i 7
 • Metody i techniki badań maszyn i urządzeń elektrycznych W15, L15, sem. 6
 • Zarządzanie systemami jakości W15, P15, sem. 7

Elektrotechnika I stopień, studia niestacjonarne

Kierunkowe

 • Maszyny elektryczne W18, L27, sem. 4 i 5
 • Napęd elektryczny W18, L9, sem. 5 i 6
 • Programowalne układy automatyki W9, L9, sem. 5 i 6

Specjalność Automatyka Przemysłowa

 • Automatyka napędu elektrycznego W18, L18, sem. 7
 • Sterowniki przemysłowe W9, L9, sem. 7
 • Systemy komunikacyjne w automatyce przemysłowej W9, L9, sem. 8
 • Automatyka budynków W9, L9, sem. 8

Specjalność Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne

 • Maszyny w robotyce i informatyce W9, L18, sem. 7
 • Układy zasilania i regulacji maszyn elektrycznych W9, L9, sem. 7
 • Metody projektowania maszyn i urządzeń W18, P18, sem. 7 i 8
 • Metody i techniki badań maszyn i urządzeń elektrycznych W9, L9, sem. 7
 • Zarządzanie systemami jakości W9, sem. 8

Elektrotechnika, II stopień studia stacjonarne

Obowiązkowe specjalność Elektronika Przemysłowa

 • Automatyka napędu W30, L30, sem. 1
 • Projekty zespołowe Elektronika Przemysłowa 1 i 2, sem.2 (współpraca indywidualna z Opiekunem)
 • Pracownia dyplomowa sem. 3 (współpraca indywidualna z Opiekunem)

Obieralne specjalność Elektronika Przemysłowa

 • Autonomiczne systemy zasilania W15, L30, sem. 2
 • Napędy w energetyce i przemyśle W15, L15, sem. 2
 • Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych W15, L15, sem. 2
 • Zakłócenia w układach przekształtnikowych W15, L15, sem. 2
 • Computational intelligence in Power electronics and drives W15, L15, sem. 1-3

Specjalność Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne

 • Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych W30, P15, sem. 1
 • Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych W15, P15, sem. 1
 • Maszyny w energetyce i transporcie W15, sem. 2
 • Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych W15, L30, sem. 2
 • Projektowanie maszyn i urządzeń elektrycznych W15, P15, sem. 2
 • Systemy energoelektroniczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych W15, L15, sem. 2
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych W15, L15, sem. 3

Elektrotechnika, II stopień studia niestacjonarne

Specjalność Automatyka Przemysłowa:

 • Automatyka napędu W18, L18, sem. 2
 • Przemysłowe systemy automatyki W9, L9, sem. 3
 • Zdalne sterowanie, monitoring i wizualizacja instalacji inteligentnych budynków W9, L9, sem. 3

Specjalność Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne:

 • Konstruowanie maszyn i urządzeń elektrycznych W27, P18, sem. 2 i 3
 • Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych W9, P9, sem. 2
 • Maszyny w energetyce i transporcie W9, L9, sem. 2
 • Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych W9, L18, sem. 3
 • Systemy energoelektroniczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych W9, L9, sem. 2
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych W9, L9, sem. 3

Electrical Engineering, I degree

Obligatory

 • Electrical Machines W30, L30, sem. 4 and 5
 • Converter Drives Control W15, L15, sem. 5
 • Electrical Machines in the Power Engineering and Automatization, W30, L15, sem. 5 and 6

Elective

 • PLC Control Systems W15, L15, sem. 6
 • Intelligent Buildings W15, L15, sem. 6
 • Intelligent Control for Energy Conversion sem. 7

Electrical Engineering, II degree

 • Electromechanical Drive Systems W15, L30, sem. 1

Automatyka i Robotyka, I stopień

Obowiązkowe

 • Maszyny i mikromaszyny elektryczne W45, sem 4.
 • Podstawy napędów przekształtnikowych W15, L15, sem. 5
 • Sterowniki Przemysłowe W15, L30, sem. 5 i 6
 • Sterowanie napędów elektrycznych W15, ZK15, L15, sem. 6
 • Badanie mikromaszyn L30, sem. 6

Obieralne

 • Systemy komunikacyjne w rozproszonych układach automatyki W15, L15, sem. 6 lub 7
 • Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych W15, L15, sem. 6 lub 7
 • Automatyka budynków W15, L15, sem. 6 lub 7
 • Układy programowalne w robotyce W15, L15, sem. 6 lub 7
 • Systemy inteligentnego budynku W15, L15, sem. 6 lub 7
 • Przekształtnikowe źródła energii W15, L15, sem. 6 lub 7

Automatyka i Robotyka, II stopień

Obowiązkowe

 • Sterowanie serwonapędów W15,L30, sem. 1
 • Układy programowalne w systemach sterowania W15, L45, sem. 2

Obieralne

 • Computational intelligence in power electronics and drives W15, L15, sem 2
 • Repetitive control in power electronics and drives W15, L15, sem 2

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (SIMR), I stopień

Obowiązkowe

 • Energoelektronika W30, L15, sem. 4
 • Power Electronics W30, L15, sem. 4 (ang.)

Obieralne

 • Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid), W15, sem. 6
 • Intelligent power systems (Smart Grid) W15, sem. 6 (ang.)
Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster