Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Przedmioty prowadzone
przez Zakład Napędu Elektrycznego

Elektrotechnika I stopień, studia stacjonarne

Przedmioty kierunkowe:

 • Napęd elektryczny W15, L15 – sem. 4 i 5
 • Programowalne układy automatyki W15, L15 – sem. 4 i 5

Przedmioty specjalności Elektronika Przemysłowa

 • Automatyka napędu W15, ZK15, L30 – sem. 6 i 7
 • Projektowanie układów elektronicznych P15 – sem. 6
 • Procesory sygnałowe w energoelektronice L30
 • Sterowniki przemysłowe W15, L15
 • Systemy komunikacyjne w automatyce przemysłowej W15, L15 – sem. 7
 • Systemy inteligentnych budynków, W15, L15 – sem. 7

Elektrotechnika I stopień, studia niestacjonarne

Przedmioty kierunkowe:

 • Napęd elektryczny W18, L9 – sem. 5 i 6
 • Programowalne układy automatyki W9, L9 – sem. 5 i 6

Przedmioty specjalności Automatyka Przemysłowa

 • Automatyka napędu elektrycznego W18, L18 – sem. 7
 • Sterowniki przemysłowe W9, L9
 • Systemy komunikacyjne w automatyce przemysłowej W9, L9 – sem. 8
 • Automatyka budynków W9, L9 – sem. 8

Elektrotechnika II stopień, studia stacjonarne

Przedmioty obowiązkowe specjalności Elektronika Przemysłowa

 • Automatyka napędu W30, L30 – sem. 1
 • Projekty zespołowe Elektronika Przemysłowa 1 i 2 – sem.2 (współpraca indywidualna z Opiekunem)
 • Pracownia dyplomowa – sem. 3 (współpraca indywidualna z Opiekunem)

Przedmioty obieralne specjalności Elektronika Przemysłowa

 • Autonomiczne systemy zasilania W15, L30 – sem. 2
 • Napędy w energetyce i przemyśle W15, L15 – sem. 2
 • Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych W15, L15 – sem. 2
 • Zakłócenia w układach przekształtnikowych W15, L15 – sem. 2

Elektrotechnika II stopień, studia niestacjonarne

Przedmioty obowiązkowe specjalności Automatyka Przemysłowa:

 • Automatyka napędu W18, L18 – sem. 2
 • Przemysłowe systemy automatyki W9, L9 – sem. 3
 • Zdalne sterowanie, monitoring i wizualizacja instalacji inteligentnych budynków W9, L9

Electrical Engineering, I degree

Obligatory:

 • Converter Drives Control W15, L15 – sem. 5

Elective:

 • PLC Control Systems W15, L15 – sem. 6
 • Intelligent Buildings W15, L15 – sem. 6
 • Intelligent Control for Energy Conversion – sem. 7

Electrical Engineering, II degree

Obligatory:

 • • Electromechanical Drive Systems, W15, L30 – sem. 1

Automatyka i Robotyka, I stopień

Obowiązkowe:

 • Podstawy napędów przekształtnikowych W15, L15 – sem. 5
 • Sterowniki Przemysłowe W15, L30 – sem. 5 i 6
 • Sterowanie napędów elektrycznych W15, ZK15, L15 – sem. 6

Obieralne:

 • Systemy komunikacyjne w rozproszonych układach automatyki W15, L15 – sem. 6 lub 7
 • Sterowanie pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi W15, L15 – sem. 6 lub 7
 • Automatyka budynków W15, L15 – sem. 6 lub 7
 • Układy programowalne w robotyce W15, L15 – sem. 6 lub 7
 • Systemy inteligentnego budynku W15, L15 – sem. 6 lub 7
 • Przekształtnikowe źródła energii W15, L15 – sem. 6 lub 7

Automatyka i Robotyka, II stopień

 • Sterowanie serwonapędów W15,L30 – sem. 1
 • Projektowanie serwonapędów W15, L30 – sem. 2

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (SIMR), I stopień

Obowiązkowe:

 • Energoelektronika W30, L15 – sem. 4
 • Power Electronics W30, L15 – sem. 4 (ang.)

Obieralne:

 • Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid), W15 – sem. 6
 • Intelligent power systems (Smart Grid), W15 – sem. 6 (ang.)
O¶. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotycz±ce użyteczno¶ci, zawarto¶ci, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster