Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Seminarium
Zakładu Napędu Elektrycznego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

06.11.2017, g. 16.00, sala GE018

Mgr inż. Tomasz Bałkowiec
Przekształtnik AC/DC zasilany ze źródła napięcia trójfazowego o zmiennych parametrach
Wystąpienie związane ze wszczęciem przewodu doktorskiego

27.11.2017, g. 16.00, sala GE018

Mgr inż. Tomasz Miazga
Bezczujnikowe sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi w napędzie śmigła lekkiego statku powietrznego
Wystąpienie związane ze wszczęciem przewodu doktorskiego

18.12.2017 , g. 16.00, sala GE018

Dr inż. Marek Michalczuk
Układ napędowy dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych

22.01.2018, g. 16.00, sala GE018

Mgr inż. Andrzej Straś
Rozruch silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi


Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster