Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Pracownicy Zakładu Napędu Elektrycznego:

Lp. Imie i Nazwisko pokój telefon
+48 22 234 -....
e-mail
(*) - pw.edu.pl
1 prof. dr hab. inż.
   Lech Grzesiak
403 5123 lech.grzesiak@ee.(*)
2 prof. dr hab. inż.
   Włodzimierz Koczara
Professional Profile
405 7362 wlodzimierz.koczara@ee.(*)
3 dr hab. inż.
   Bartłomiej Ufnalski
401 7415
6138
bartlomiej.ufnalski@ee.(*)
4 dr inż.
   Remigiusz Olesiński
402 7945 roles@isep.(*)
5 dr inż.
   Grzegorz Iwański
401 7415 iwanskig@isep.(*)
6 dr inż.
   Arkadiusz Kaszewski
017 5120
wew.4
arkadiusz.kaszewski@ee.(*)
7 dr inż.
   Marek Michalczuk
017 5120
wew.4
marek.michalczuk@ee.(*)
8 dr inż.
   Tomasz Łuszczyk
GE kl C -1 7766 tomasz.luszczyk@ee.(*)
9 mgr inż.
   Grzegorz Dziechciaruk
017 5120
wew.4
grzegorz.dziechciaruk@ee.(*)
10 mgr inż.
   Andrzej Gałecki
017 5120
wew.5
andrzej.galecki@ee.(*)
11 mgr inż.
   Monika Jakubowska
402 7945 monika.jakubowska@ee.(*)
12 mgr inż.
   Michał Małkowski
michal.malkowski@ee.(*)
13 mgr inż.
   Piotr Pura
GE kl C -1 7766 piotr.pura@ee.(*)
14 mgr inż.
   Andrzej Straś
017 5120
wew.1
andrzej.stras@ee.(*)
15 mgr inż.
   Paweł Maciejewski
GE kl C -1 7766 pawel.maciejewski@ee.(*)
16 mgr inż.
   Mikołaj Patejuk
404 5122 patejuk@isep.(*)
17
   Waldemar Zieliński
018A 7462 ziel@isep.(*)

Emerytowani pracownicy Zakładu Napędu Elektrycznego:

Lp. Imie i Nazwisko pokój telefon
+48 22 234 -....
e-mail
(*) - pw.edu.pl
1 doc. dr inż.
   Krzysztof Duszczyk
402 7945 duszczyk@isep.(*)
2 doc. dr inż.
   Jerzy Przybylski
406A jprzybyl@isep.(*)
3 dr inż.
   Zbigniew Szulc
401 7415 szulcz@isep.(*)
Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster