Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie używane i udostępnianie w ramach Zakładu Napędu Elektrycznego

PSIM

Dyplomanci realizujący prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie z obszaru elektroniki przemysłowej i sterowania mogą korzystać z pełnej wersji programu w wersji 11 po przesłaniu klucza wygenerowanego przez program:
ComputerID
oraz danych opiekuna pracy, do dr. inż. Grzegorza Iwańskiego z kopią wiadomości do opiekuna pracy. Wersja Demo programu jest do pobrania tutaj:
PSIM_11_DEMO

PLECS

Studenci Wydziału Elektrycznego mają możliwość uzyskania rocznej licencji edukacyjnej na oprogramowanie PLECS. Oprogramowanie dostępne jest na stronie producenta:
https://www.plexim.com/download.
W celu uzyskania kodu aktywacyjnego należy wysłać email z tytułem kod plecs na adres grzegorz.dziechciaruk@ee.pw.edu.pl zawierający dane osobowe według następującego formatu:
Imię Nazwisko, nr indeksu, e-mail (wydziałowy)

Np: Jan Kowalski, 123456, kowalj@ee.pw.edu.pl

Uwaga: adres e-mail musi być adresem uczelnianym w domenie pw.edu.pl.
Wiadomości nie spełniające powyższych wymagań będą ignorowane.

MATLAB

Wraz z początkiem kwietnia 2016 roku, Centrum Informatyzacji rozpoczęło dystrybucję licencji akademickiej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount dla Politechniki Warszawskiej.Jest to pierwsza w Polsce tego typu licencja akademicka dostępna dla wszystkich pracowników i studentów, łącznie z prawem instalacji licencji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W skład licencji TAH wchodzą wszystkie moduły podstawowe (Matlab, Simulink i 16 modułów) oraz 36 modułów rozszerzających.

W celu instalacji pakietu Matlab w ramach licencji wydziałowej należy: zerejestrować się na stonie producenta:
http://www.mathworks.com
podając adres mail-owy z domeny wydziałowej ee.pw.edu.pl, dołączyć się do licencji wydziałowej, podając numer licencji wydziałowej, pobrać plik instalatora ze strony producenta:
http://www.mathworks.com/download
przeprowadzić instalację pakietu zgodnie z instukcją producenta. Więcej informacji oraz szczegółowa instrukcja instalacji znajduje się w komunikacie wydziałowym dostępnym po zalogowaniu do systemu ISOD.
Dodatkowe informacje można znaleść na stronie COI: MATLAB COI
Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster