Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Publikacje pracowników i doktorantów Zakładzu Napędu Elektrycznego

wszystkie    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Lech Grzesiak, Krystian Erwinski, Marcin Paprocki, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak
Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
Vol. 0278-0046 February
- 2013
628-636

Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski
PMSM servo-drive control system with a state feedback and a load torque feedforward compensation
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 -
- 2013
364-382

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Krzysztof Gałkowski
Particle swarm optimization of an iterative learning controller for the single-phase inverter with sinusoidal output voltage waveform
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 -
- 2013
649-660

Marek Michalczuk, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski
Hybridization of the lithium energy storage for an urban electric vehicle
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 Sierpień
- 2013
325-333

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Artificial neural network based voltage controller for the single phase true sine wave inverter - a repetitive control approach
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
14-18

Lech Grzesiak, Grzegorz Dziechciaruk, Andrea Vezzini, Hardi Hoimoja
Analysis of a flywheel storage system for ultra-fast charging station of electric vehicles with regard to electric machine design and operational speed range.
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
1-7

Janusz Wiśniewski, Jarosław Tępiński, Włodzimierz Koczara
Kompensacja mocy biernej generatora indukcyjnego pracującego w elektrowni wodnej, bazująca na metodzie orientacji według wektora napięcia sieci
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 marzec
- 2013
14-20

Lech Grzesiak, Mariusz Kowalczyk, Andrea Vezzini
Pseudo-direct drive for aerial applications.
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
8-13

Lech Grzesiak, Mariusz Kowalczyk, Andrea Vezzini
Cylindrical double air gap motor for aerial applications
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
25-28

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Andrzej Gałecki, Piotr Biernat
Przekształtnikowy układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii ? emulator fizyczny oraz makieta mobilna
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2013
79-88

Piotr Biernat, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski
Powertrain system with the ultracapacitor-based auxiliary energy storage for an urban battery electric vehicle
Archives of Transport
Vol. 0866-9546 -
- 2013
45-64

I.1.4. Publikacja konferencyjna uwzględniana w bazie WoS

Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Fuzzy logic control of a hybrid battery-ultracapacitor energy storage for an urban electric vehicle
International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies
Vol. - -
- 2013
1-7

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster