Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Publikacje pracowników i doktorantów Zakładzu Napędu Elektrycznego

wszystkie    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski
Sterowanie od stanu z serwonapędem z silnikiem PMSM zasilanym z przekształtnika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
7

Marek Michalczuk, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski
A lithium battery and ultracapacitor hybrid energy source for an urban electric vehicle.
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
158-162

Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Gąbka, Paweł Roszczyk
Power management in series hybrid drive
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
304-308

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Gąbka, Paweł Roszczyk
Series plug-in hybrid powertrain system-an experimental setup
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
300-303

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Gąbka
Magistrala CAN w sprzężeniu zwrotnym układu regulacji prędkości dla pojazdu elektrycznego ? badania techniką HIL
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 Listopad
- 2012
1-7

Lech Grzesiak, Marcin Paprocki, Krystian Erwiński
Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
169-174

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
An identification of permanent magnet rotor position using a zero voltage vector method
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 styczeń
- 2012
91-95

Piotr Dobroń, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Bezczujnikowy układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o polu osiowym
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 kwiecień
- 2012
53-58

Jarosław Tępiński, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Kompensator mocy biernej dla elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 kwiecień
- 2012
259-264

Dominik Górski, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Stan przejściowy przyłączenia do sieci generatora indukcyjnego z energoelektronicznym kompensatorem mocy biernej
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
80-86

Łukasz Drązikowski, Włodzimierz Koczara
Permanent Magnet Disk Generator with Coreless Windings
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 -
- 2012
108-118

Grzegorz Iwański, Abad Gonzalo
Modeling and Laboratory Research of Brushless DFIG
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 January
- 2012
248-260

Łukasz Drązikowski, Grzegorz Iwański
Control of grid inverter based on opposite vectors hodographs
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 January
- 2012
313-323

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Particle swarm optimization of artificial-neural-network-based on-line trained speed controller for battery electric vehicle
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 September
- 2012
661-667

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Gąbka, Andrzej Gałecki, Piotr Biernat, Piotr Rumniak
Układ napędowy elektrycznego pojazdu miejskiego z hybrydowym bateryjno-ultrakondensatorowym magazynem energii.
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2012
13-20

Zbigniew Szulc
Poprawa parametrów efektywności energetycznej układu napędowego wentylatora poprzez zastosowanie inteligentnego przemiennika częstotliwości
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 Kwiecień
- 2012
31-39

Wojciech Moćko, Andrzej Wojciechowski, Paweł Staniak
Zastosowanie Odnawialnych źródeł energii w transporcie
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2012
99-105

Paweł Staniak, Wojciech Moćko, Andrzej Wojciechowski
Application of green energy for EV battery charging station
Journal of KONES
Vol. 1231-4005 -
- 2012
371-376

Paweł Staniak, Wojciech Moćko, Andrzej Wojciechowski
Well-to-wheel CO2 emission of electric vehicle in Poland
Journal of KONES
Vol. 1231-4005 -
- 2012
139-148

Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Wojciech Moćko
Koncepcja modułowego elektronicznego systemu przekształcania energii paneli fotowoltaicznych dla stacji wymiany akumulatorów trakcyjnych
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Vol. 0033-2089 Lipiec
- 2012
99-101

Remigiusz Olesiński, Paweł Hańczur, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Communication issues in the control system of reactive power compensator for hydroelectric plant with induction generator
Archives of Electrical Engineering
Vol. 0004-0746 9
- 2012
411-420

I.1.4. Publikacja konferencyjna uwzględniana w bazie WoS

brak danych

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster