Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Publikacje pracowników i doktorantów Zakładzu Napędu Elektrycznego

wszystkie    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Grzegorz Iwański
Adjustable speed hybrid wind-diesel generation system
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 January
- 2011
186-200

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Bartłomiej Kamiński
Konstrukcja i modelowanie bezżłobkowego silnika tubowego z magnesami trwałymi
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2011
119-124

Zbigniew Szulc
Ocena ilościowa efektywności energetycznej układów napędowych wirowych maszyn przepływowych dużych mocy
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 Maj
- 2011
148-150

I.1.4. Publikacja konferencyjna uwzględniana w bazie WoS

brak danych

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster